Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Eko – sztafeta pokoleń - 2004

Realizowany przez:

Zespół Szkół w Dynowie

Cel:

Zasadniczym celem projektu jest podjęcie przez młodzież, rodziców, nauczycieli, władze miasta wspólnych działań na rzecz edukacji ekologicznej i wychowania młodzieży.
Projekt realizowany będzie w dwóch aspektach, które się wzajemnie uzupełniają.
a) prowadzenie badań naukowych nad fauną i florą rzeki San i jej brzegów – zbieranie, gromadzenie, opis, analiza, przedstawianie i prezentowanie danych. Młodzież pozna metody prowadzenia prac badawczych. Przeprowadzi pod kierunkiem dr Małgorzaty Kłonowskiej- Olejnik, pracownika naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, badania nad makrofauną górnego biegu rzeki San, a także opracuje atlas zwierząt wodnych. Następnym zadaniem będzie oznaczenie gatunków roślin i zwierząt żyjących na brzegach rzeki. Będziemy również prowadzić obserwacje ornitologiczne. Młodzież pozna także zagadnienia związane z kłusownictwem na wodach i brzegach Sanu. Wynikiem powyższych działań będzie opracowanie i oznaczenie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej, otoczenie opieką roślin i zwierząt tu żyjących, opracowanie i wydanie biuletynu;
b) przygotowanie bazy turystyczno-wypoczynkowej nad brzegiem rzeki na odcinku ok. 1 km będzie polegało na jego oczyszczeniu z niepotrzebnych chwastów i śmieci, wyrównaniu terenu, wykonaniu stolików, ławeczek, wiat, zadaszeń, przygotowaniu miejsca na ogniska, zainstalowaniu ubikacji, zasadzeniu odpowiednich gatunków drzew i krzewów, wykonaniu ogrodzenia.

Odbiorcy projektu:

Młodzież z Zespołu Szkół, bezpośrednio 97 osób

Opis projektu:

Uczestnikami tego projektu będzie młodzież naszej szkoły – 40. Drużyna Harcerska, członkowie Szkolnego Koła Ekologicznego i Geograficznego jak również ich rodzice i dziadkowie. Wyniki naszych badań i cała baza będzie udostępniana uczniom innych gimnazjów z terenu sąsiednich gmin. Reprezentacje tych szkół zaprosimy do wspólnego prowadzenia badań. Współpracować będziemy z Nadleśnictwem Dynów, Nadzorem Wodnym, Zawodową Strażą Pożarną, Zarządem Parków Krajobrazowych w Przemyślu, Zarządem Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Burmistrzem i Radą Miasta Dynowa, Kołem Wędkarskim i Kołem Łowieckim „Dzik

Budżet projektu: 26 900 zł

Dotacja: 16 800 zł zł

Rocznik: 2004

Nitka: Małe Granty

Zespół Szkół w Dynowie

Miejscowość: Dynów

Ulica, nr domu i lokalu: Szkolna 11

Kod pocztowy i Poczta: 36-065 Dynów

Województwo: podkarpackie

Powiat: rzeszowski

Adres strony internetowej: http://

Eko – sztafeta pokoleń

Harta 136A, 36-067, Polska

Więcej