Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Cztery pory roku na Żuławach – walory przyrodnicze gminy Lichnowy – przewodnik - 2007

Realizowany przez:

Gimnazjum w Lichnowach

Cel:

Celem głównym programu jest integracja młodzieży nie tylko wewnątrz środowiska szkolnego, ale także ze społecznością lokalną, przeciwdziałanie patologiom, wyobcowaniu, wyrwanie młodzieży z lęku przed światem, warunkami życia i nowymi doświadczeniami. Stworzenie młodzieży warunków do podejmowania działań społecznych i publicznych oraz nowych, ciekawych form spędzania czasu wolnego.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu są uczniowie gimnazjum w wieku 14-16 lat, wśród których przeprowadzona zostanie ankieta, pozwalająca na wyłonienie tych osób, które czynnie wezmą udział w realizacji projektu. Uczestnicy projektu mieszkają w miejscowościach należących do własnego obwodu szkoły i dowożeni są na zajęcia busem należącym do Urzędu Gminy.

Opis projektu:

Celem projektu jest kształtowanie wśród uczniów gimnazjum umiejętności zagospodarowania czasu wolnego, wspierania ich aktywnosci na rzecz środowiska lokalnego oraz rozwijanie talentów i twórczych pomysłów, a także propagowanie wiedzy o regionie i wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej i gminnnej. Uczestnikami projektu jest dwudziestoosobowa grupa uczniów gimnazjum w wieku 14-16 lat. W trakcie realizacji programu odbywają się wycieczki na terenie gminy w celu przeprowadzenia badań fauny i flory oraz zlokalizowania ciekawych obiektów przyrodniczych. Wyniki badań poddane są analizie i usystematyzowaniu oraz opracowaniu i opublikowaniu w formie przewodnika. Zakres treściowy tej publikacji obejmuje materiały zgomadzone podczas pierwszego półrocza 2008 roku, czyli opisuje zimę i wiosnę na naszym terenie. Oczekuje się, że podjęte działania wyzwolą w młodzieży aktywność oraz przyczynią się do promocji gminy w regionie. Przewidziana jest kontynuacja projektu.

Budżet projektu: 6 644,00 zł

Dotacja: 4 000,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gimnazjum w Lichnowach

Miejscowość: Lichnowy

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Zwycięstwa 15

Kod pocztowy i Poczta: 82-224 Lichnowy

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Adres strony internetowej: –

Cztery pory roku na Żuławach – walory przyrodnicze gminy Lichnowy – przewodnik

Jesionowa 2, 82-224 Lichnowy, Polska

Więcej