WSTECZ :: Strona głównaO programieWspomnienia uczestnikówWspomnienie

Wspomnienia uczestników

28 września 2020 18:27

Autor: Mieczysław

Konkurs:

Projekt:


MOJE DWUDZIESTOLECIE Z PROGRAMEM "RÓWNAĆ SZANSE"

Kilka słów wstępu

Jest rok 2020, to już prawie 20 lat, od kiedy rozpocząłem współpracę z Programem Równać Szanse. Jest to na tyle długi okres czasu, aby bez emocji na chłodno ocenić wszystko co miało znaczący wpływ na sprawną realizację projektów, co było ich sukcesem, jaki wpływ na dobry start w dorosłe życie miało to, co zrobili sami uczestnicy w projektach i co zrobiliśmy wspólnie.

W swojej ocenie korzystać będę z materiałów wytworzonych przez uczestników podczas realizacji projektów, artykułów pisanych przez zespoły redakcyjne gazetek projektowych, własnych obserwacji i przemyśleń, rozmów i spotkań z uczestnikami po latach, a także zmian w środowisku lokalnym oraz ocen stowarzyszenia "Wspólnota Rodziców Wsi Stare Troki" na Litwie korzystającego z naszych doświadczeń i uczestniczącego w jednym z projektów.

Na poparcie swojej diagnozy przytoczę również niektóre materiały i oceny. Być może będą one pewną wskazówką do pracy z młodzieżą dla innych. Wezmę również pod uwagę moje niewielkie doświadczenie w pracy przy ocenie projektów regionalnych.

Pracując przez wiele lat z młodzieżą testowałem różne metody i formy pracy. Nabyte doświadczenie i osiągnięte efekty wskazują, że najlepsze wyniki zawsze były tam, gdzie młodzi uczestniczyli w działaniach jako partnerzy. Zacząłem więc tak projektować swoje działania, aby młodzi ludzie zostali wciągnięci do pracy od jej początku, aż do zakończenia, jako jeden z podmiotów wspólnej działalności, czyli aby:

- mieli swój udział w projektowaniu działań,
- organizowali i realizowali kolejne ich etapy,
- wszystko robili wspólnie i dla siebie,
- dzielili między sobą obowiązki i odpowiedzialność.

Rozumieli wówczas, że są współtwórcami efektu końcowego i byli za niego odpowiedzialni. Nie jest to możliwe w projektach, w których to dorośli są autorami, organizatorami i realizatorami wszystkich działań, a młodzi jedynie biernymi ich uczestnikami - wszystkiego, co im przygotowano.

Całe wspomnienie można przeczytać tutaj: https://rownacszanse.pl/mieczyslaw_michniewicz