WSTECZ :: Strona głównaO programieZespół ProgramuTrenerzy Programu

Program Równać Szanse posiada doświadczoną kadrę trenerską złożoną z czołowych specjalistów w dziedzinie przygotowania koordynatorów do realizacji projektów społecznych.

 

Katarzyna Braun

Dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Obecnie nauczyciel akademicki w Instytucie Pedagogiki KUL. Od 2001 roku związana ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu w Lublinie, w sposób szczególny zainteresowana wychowawczą funkcją wolontariatu. Trener w wielu programach z zakresu wolontariatu, aktywizacji społeczności lokalnych – „Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej”, „Wolonatriat Pierwszy Krok na Rynku Pracy”, „Program Rozwoju Bibliotek”. Z programem Równać Szanse związana od 2001 roku najpierw jako realizator projektów, następnie partner w Regionalnym Konkursie Grantowym oraz ekspert.

Danuta Daszkiewicz

Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr rekomendacji 317), absolwentka  Szkoły  Trenerów „Sieć” J. Jakubowskiego, Edukator MEN, certyfikowany trener twórczości, trener projektów PO KL, trener Stowarzyszenia „Dorośli – Dzieciom”, współautorka i trener projektu modelowego Programu RS „Centrum Aktywności Gimnazjalisty”, trener (wykładowca) studiów podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, współtwórca wielu programów szkoleniowych w zakresie komunikacji, budowania zespołu, wspierania rozwoju dzieci, młodzieży oraz dorosłych, trener w zakresie przygotowania publikacji projektów modelowych programu RS.

Aleksandra Daszkowska-Kamińska

Socjolog, badacz społeczny, absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Posiada certyfikat jakości szkoleń I stopnia STOP. Trener umiejętności społecznych oraz szkoleń z zakresy ewaluacji i badań społecznych. W latach 2008-2014 ekspert Programu „Równać Szanse”, współautor nowej koncepcji Programu. Związana z Fundacją Szkoła Liderów gdzie koordynuje programy rozwojowe dla liderów społecznych i politycznych. Współautor publikacji Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży "Przepis na diagnozę, czyli poznaj młodych i środowisko lokalne".  Trener grup wsparcia dla młodych matek w Fundacji Sto Pociech.

Iwona Kirstein 

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i Kolegium Nauczycielskie na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest certyfikowanym trenerem Małopolskiej Szkoły Trenerów Organizacji - poziom zaawansowany i coachem (akredytacja ICF na poziomie ACC). Ukończyła szkołę Erickson College International oraz Szkołę Coachingu Systemowo-Psychodynamicznego. Od 15 lat prowadzi szkolenia  z zakresu kompetencji społecznych, kompetencji liderskich  oraz  rozwoju osobistego dla biznesu, organizacji pozarządowych i administracji publicznej. Jest również wykładowcą akademickim. Posiada doświadczenie w tworzeniu  i zarządzaniu  kompleksowymi projektami  rozwojowymi.

Maria Makowska 

Socjolog, absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Trener umiejętności społecznych, w szczególności z zakresu planowania własnego rozwoju, przywództwa, pracy zespołowej. Od lat związana z Fundacją Szkoła Liderów gdzie koordynuje programy rozwojowe dla liderów społecznych i politycznych. Współautor publikacji Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży "Przepis na diagnozę, czyli poznaj młodych i środowisko lokalne".

Stanisław Stach 

Psycholog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trener Programu „Spójrz inaczej” Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki w Starachowicach, Edukator MEN, współtwórca, koordynator i współwykonawca kilkunastu projektów realizowanych na południu Polski. Pracownik Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno – Terapeutycznej w Tarnowie, Właściciel firmy szkoleniowej działającej od 1995 roku zajmującej się doskonaleniem komunikacji, budowaniem zespołów zadaniowych. Realizator projektów PO KL. Wszystkie szkolenia realizuje metodami aktywnymi. 

Jerzy Szczepaniec

Pedagog rescojalizacyjny, absolwent Uniwersytetu Jagielońskiego, trener Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków O/Tarnów, trener Programu „Spójrz inaczej” Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki w Starachowicach, edukator MEN, ekspert w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie w zakresie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizator projektów PO KL. Trener Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, trener Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomani. Doświadczony w prowadzeniu zajęć w zakresie komunikacji społecznej.

Agnieszka Szelągowska


Trenerka Szkoły Liderów i superwizorka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Trenerka mediacji, od 10 lat pomagająca poradzić sobie z konfliktem osobom korzystającym z mediacji. Od wielu lat pracuje z trenerami, prowadząc szkolenia dotyczące wspierania procesu grupowego, radzenia sobie z oporem i trudnymi sytuacjami podczas szkoleń. W Szkole Liderów pracuje z tutorami – osobami wspierającymi w rozwoju indywidualnym, prowadząc superwizję ich pracy, zwłaszcza w trudnych sytuacjach współpracy. Podczas kilkunastoletniej praktyki trenerskiej wielokrotnie przepracowywała trudne sytuacje w pracy z grupą.

Roman Szmyd

Psycholog, trener i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” trener  programu „Spójrz inaczej”, edukator MEN.  Członek Rady Trenerów PTP. Psychoterapeuta w stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli. Współzałożyciel Ośrodka Profilaktyczno-Terapeutycznego w Nisku. Autor i realizator programów edukacyjnych dla psychologów, pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów sądowych, studentów, liderów młodzieżowych oraz profilaktyczno-wychowawczych dzieci i młodzieży: „Chrońmy Młodość”, „Pomocna Dłoń”, „Powstrzymać Przemoc”, „Mam więc Daję”, „Narkotykom mówimy Nie”, „Młodzi Liderzy Społeczeństwa Obywatelskiego”. Autor i realizator programów z zakresu zarządzania ludźmi dla środowisk biznesowych (menedżerów i pracowników firm) oraz samorządów różnych szczebli. Konsultant i superwizor zespołów zadaniowych.

APLIKUJ O DOTACJĘ


WIĘCEJ AKTUALNOŚCI