WSTECZ :: Strona głównaO programieStruktura

Struktura Programu "Równać Szanse"

Konkursy grantowe

W Programie „Równać Szanse” prowadzimy pięć konkurów grantowych (dwa otwarte i trzy zamknięte).

  • Ogólnopolski Konkurs Grantowy, czyli OKG to dwuetapowy, otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz bibliotek i domów kultury, które od roku 2008 zrealizowały co najmniej jeden projekt w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego. Maksymalna kwota dotacji to 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy.
  •  Regionalny Konkurs Grantowy, czyli RKG to otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury, bibliotek gminnych i grup nieformalnych, maksymalna kwota dotacji 8 500 zł na projekty trwające 6 miesięcy. Przy organizacji RKG Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży  współpracuje z czterema Partnerami Regionalnymi.
  • Projekty Modelowe to zamknięty konkurs dla najlepszych projektów już zrealizowanych w Programie „Równać Szanse”. Przyznane w nim dofinansowanie może zostać przeznaczone na rozpowszechnienie projektów zrealizowanych w ramach Programu „Równać Szanse” w nowych środowiskach. Adresowany jest do organizacji, które zrealizowały najlepsze projekty w ramach „Równać Szanse  – Ogólnopolski Konkurs Grantowy”.
  • Projekty Modelowe – Replikacje to zamknięty konkurs dla organizacji, które opracowały już metodykę swojego projektu i wydały ją w formie publikacji Projektu Modelowego w ramach Programu „Równać Szanse”. Celem konkursu jest upowszechnienie metod działań zawartych w Projektach Modelowych Programu „Równać Szanse” poprzez przeszkolenie przedstawicieli organizacji lub instytucji, które zainteresowane są realizacją i wprowadzeniem działań według metodyki wybranego Projektu Modelowego w nowym środowisku.
  • Lokalne Fora I etap to konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Programie „Równać Szanse”. Celem konkursu jest zorganizowanie Lokalnego Forum Programu „Równać Szanse”, które będzie miejscem spotkania osób zainteresowanych wspieraniem rozwoju młodych ludzi i podjęciem wspólnej dyskusji na temat zasobów środowiska i wszelkich barier leżących u podstaw mniejszych szans młodych ludzi z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie.
  • Lokalne Fora II etap to konkurs przeznaczony dla wybranych organizacji, które najlepiej zrealizowały fora lokalne w poprzednim roku. Fora w II etapie mają być miejscem, w którym możliwa będzie kontynuacja dyskusji na temat zasobów środowiska lokalnego i barier leżących u podstaw mniejszych szans młodych ludzi z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. Dyskusja ta będzie prowadzona w oparciu o sporządzoną wcześniej diagnozę środowiska.
  • Działajmy Razem to konkurs  adresowany  do organizacji lub instytucji, które zrealizowały projekty w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego i Regionalnego Konkursu Grantowego. Celem konkursu jest umożliwienie młodym ludziom zaprezentowania rówieśnikom z innych miejscowości swojego środowiska, doświadczeń i osiągnięć wynikających z zakończonych w Programie „Równać Szanse” projektów. To dzielenie się praktyczną wiedzą ma być podstawą do zrealizowania wspólnego przedsięwzięcia. Konkurs Działajmy Razem został zawieszony od 2014 roku.
  • Konkurs dla Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse to konkurs przeznaczony dla wybranych organizacji, które rekomendowały uczestników na Szkolenie Młodzieżowch Liderów Programu Równać Szanse. Maksymalna kwota dotacji o jaką może ubiegać się organizacja lub instytucja to 5000 zł, na projekty trwające min. 2 miesięce. Warunkiem niezbędnym jest koordynowanie projektu przez Młodzieżowego Lidera, który uczestniczył w szkoleniu, któremu pomaga Patron - osoba delegowana przez organizację lub instytucję.
  • Konkurs Specjalny - konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Programie „Równać Szanse”. Konkurs Specjalny jest konkursem tematycznym związanym z bieżącymi wdarzeniami, rocznicami historycznymi lub działaniami podejmowanymi przez Program. 

Sieć liderów

Od 2004 roku w ramach Programu „Równać Szanse” działa Sieć Liderów – pomyślana jako platforma wymiany doświadczeń między osobami, które prowadzą lub prowadziły projekty dotowane w ramach Programu. Wspólne spotkania oraz udział w tworzeniu internetowej strony Programu pozwalają koordynatorom projektów pochwalić się swoimi sukcesami, poznać inne realizowane projekty i ich autorów oraz nawiązać współpracę pomiędzy organizacjami.

Od 2013 roku w ramach Programu „Równać Szanse" są organizowane tematyczne szkolenia z wykorzstania nowoczesnych technologii dla Sieci Liderów. Szkolenia są organizowane w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Szkolenia odbywają się jesienią w Warszawie.

Profesjonalne szkolenia

Osobom realizującym projekty w ramach Programu dajemy możliwość wzięcia udziału w szkoleniach. Organizujemy szkolenia dla koordynatorów projektów realizowanych w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego, Regionalnego Konkursu Grantowego oraz Projektów Modelowych; szkolenia dla przedstawicieli organizacji, którzy nie otrzymali dotacji w ramach Programu lub chcą się ubiegać o realizację; a także szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse, które adresowane jest do młodych osób w wieku 16-19 lat, którzy uczestniczyli w projektach dofinansowanych w ramach Programu.  W naszych szkoleniach organizowanych w  ramach „Równać Szanse” wzięło udział ponad 5 000 osób. Wszystkie prowadzone są przez wysokiej klasy trenerów z wieloletnim doświadczeniem, a także realizują autorski program szkoleniowy, stworzony i modyfikowany zgodnie z najnowszymi trendami naukowymi, aby jak najpełniej wspierać uczestników i odpowiadać na potrzeby zgłaszane w trakcie realizacji projektów.

APLIKUJ O DOTACJĘ


WIĘCEJ AKTUALNOŚCI