WSTECZ :: Strona głównaAktualnościSpoza programu2019 Praski Festiwal Filmów Młodzieżowych

XII Praski Festiwal Filmów Młodzieżowych

2 stycznia 2019 10:07

Do 1 marca trwa nabór filmów w ramach XII Praskiego Festiwalu Filmów Młodzieżowych. Uroczysta gala finałowa odbędzie się 20 marca 2019 roku w warszawskim Kinie Praha.

 

W tym roku młodzież może zgłaszać swoje produkcje w trzech kategoriach:

- dokument i reportaż,

- wideoklip i animacja,

- fabuła.

Każda kategoria będzie oceniana indywidualnie.

Podstawowe zasady konkursowe:

- przyjmujemy filmy zrealizowane po 1 stycznia 2017 przez osoby, które w momencie ukończenia filmu miały nie więcej niż 18 lat;

- dopuszczalne jest wsparcie przy realizacji filmu przez osoby powyżej 18 roku życia, ale autorstwo filmu musi być bezspornie przypisane osobie spełniającej kryterium wiekowe;

- filmy należy przesłać w najlepszej dostępnej jakości;

- filmy trzeba zgłosić i przesłać do 1 marca 2019;

- filmy powinny zostać zrealizowane w języku polskim lub posiadać w tym języku napisy;

- warunkiem odbioru nagród finansowych i rzeczowych jest obecność podczas gali finałowej i ogłoszenia wyników w dniu 20 marca 2019 roku.

 

Filmy wezmą udział w konkursie, w którym do wygrania są następujące nagrody:

Złota Praska Klisza –  3500 zł oraz pamiątkowa statuetka i nagrody rzeczowe.

Srebrna Praska Klisza –  2500 zł. oraz pamiątkowa statuetka i nagrody rzeczowe.

Brązowa Praska Klisza –  1500 zł. oraz pamiątkowa statuetka i nagrody rzeczowe.

Nagroda Publiczności: Ręcznie wykonana i w całości jadalna i statuetka kamery wyrzeźbiona w Pracowni Rarytasów, w wedlowskiej fabryce czekolady

Nagrody Specjalne:

Nagroda Internautów im. Emila Wedla – Ręcznie wykonana i w całości jadalna i statuetka kamery wyrzeźbiona w Pracowni Rarytasów, w Wedlowskiej fabryce czekolady. 

Uwaga! Pula nagród w konkursach może wzrosnąć. 

 

Rejestracji filmu do XII PFFM należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej (http://ffm.org.pl/formularz-zgloszeniowy), przy czym należy:

- wypełnić formularz zgłoszeniowy (oddzielnie dla każdego zgłaszanego filmu);

- zatwierdzić go przyciskiem „wyślij", a wygenerowany plik w formacie .pdf wydrukować i podpisać samodzielnie (w przypadku osób niepełnoletnich - uzyskać także podpis rodzica/prawnego opiekuna);

- załączyć plik z filmem i wgrać go na nasz serwer (http://upload.ffm.org.pl/). Istnieje także możliwość przesłania linku do zewnętrznego serwera (np. wetransfer), na którym młodzież może umieścić swój film. W tej sytuacji trzeba przesłać link do pobrania na adres: festiwal@serduszko.org.pl;

- podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z kopią filmu (jeśli nie uda się go wgrać na serwer) wysłać na adres korespondencyjny Organizatora:  XII Praski Festiwal Filmów Młodzieżowych ul. Jeżynowa 9a, 04-770 Warszawa.

 

Jeden twórca może zgłosić dowolną ilość filmów do konkursu, każdy musi jednak zostać zgłoszony oddzielnie i znajdować się na osobnym nośniku lub jako oddzielny plik na tym samym nośniku.

Konkurs składa się z dwóch etapów: w pierwszym etapie filmy, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne, zostaną poddane selekcji przez Radę Programową. Te  z nich, które uzyskają jej akceptację, zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu. W drugim etapie filmy będą przedstawiane publiczności podczas gali finałowej 20 marca 2019r. w kinie Praha i poddane ocenie publiczności oraz profesjonalnego Jury, którego skład podamy już niebawem. 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.ffm.org.pl

 

Organizatorzy XII edycji Praskiego Festiwalu Filmów MłodzieżowychWIĘCEJ AKTUALNOŚCI
APLIKUJ O DOTACJĘ