WSTECZ :: Strona głównaO programieHistoriaRównać Szanse 2005 II RKG

Równać Szanse 2005 II RKG

2 września 2005 Polska Fundacja Dzieci i Młodziezy ogłosiła konkurs dotacyjny Polsko-Amerykańskiiej Fundacji Wolności "Równać Szanse -   Regionalny Konkurs Grantowy II". O dofinansowanie projektów, adresowanych do uczniów gimnazjów i szkół średnich, mogły się ubiegać organizacje pozarządowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne, domy dziecka) oraz grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców na działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.

Maksymalna kwota, o jaką mogły występować organizacje to 7 000 zł. Termin nadsyłania wniosków upłynął 25 października 2005.
Przyjmowaniem wniosków oraz organizowaniem Komisji Ekspertów zajmowały się cztery organizacje partnerskie:

Stowarzyszenie Tratwa w  Olsztynie - wnioski z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego;

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Słupsku - wnioski z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego;

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie -  wnioski z województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego;

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe - wnioski z województw: łódzkiego, opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego

W dniach 21 listopada - 25 listopada odbyły się regionalne Komisje Ekspertów, które spośród nadesłanych wniosków wyróżniły w sumie 107 projektów na łączną kwotę 711 400 zł.
Wyróżnione projekty pochodzą z województw:

 

 

APLIKUJ O DOTACJĘ


WIĘCEJ AKTUALNOŚCI