WSTECZ :: Strona głównaO programieHistoriaRS 2005 OKG

RS 2005 OKG

7 lutego 2005 Polska fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nową ścieżkę programu "Równać Szanse - Ogólnopolski Konkurs Grantowy". Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży. Odofinansowanie projektów, adresowanych do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),mogły się ubiegać organizacje pozarządowe, szkoły ponadgimnazjalne, gimnazja oraz placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki, domy dziecka) mające siedzibę na terenie wsi lub miasta do 20 tys. mieszkańców.
 

Na konkurs nadesłano 1002 wnioski z województw

podkarpackie 101
dolnośląskie 92
małopolskie 89
kujawsko-pomorskie 77
wielkopolskie 76
pomorskie 72
mazowieckie 70
lubelskie 65
śląskie 63
warmińsko-mazurskie 63
zachodniopomorskie 56
podlaskie 53
łódzkie 40
lubuskie 36
świętokrzyskie 32
opolskie 17


11 maja 2005 komisja Ekspertów przyznała 56 dotacji. Jednak na wniosek Komisji, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zdecydowała o zwiększeniu środków przeznaczonych na dotację. Ostatecznie przyznano 79 dotacji.

Organizacja

Zespół Szkół w Bystrzycy (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum) Szkoła Promująca Zdrowie

Miejscowość

Bystrzyca k. Oławy

Województwo

dolnośląskie

Nazwa projektu

Bystrzyca wczoraj i dziś

Dotacja

18000 zł

Organizacja

Samorządowe Gimnazjum nr 1 w Międzylesiu

Miejscowość

Międzylesie

Województwo

dolnośląskie

Nazwa projektu

Odkrywcy Świata z Międzylesia

Dotacja

17800 zł

Organizacja

Uczniowski Klub Sportowy ZSZ Wołów

Miejscowość

Wołów

Województwo

dolnośląskie

Nazwa projektu

Gramy w baseball! - zajęcia sportowo - rekreacyjne o charkterze integracyjnym i koedukacyjnym dla dzieci i młodzieży szkolnej regionu wołowskiego z programem wielostronnej interwencji skierowanej na zmianę dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami

Dotacja

17800 zł

Organizacja

Rejonowa Biblioteka Publiczna

Miejscowość

Szubin

Województwo

kujawsko-pomorskie

Nazwa projektu

Odkrywcy tajemnic

Dotacja

11000 zł

Organizacja

Unisławskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Światowid

Miejscowość

Unisław Pom.

Województwo

kujawsko-pomorskie

Nazwa projektu

Teatr POD NOSEM

Dotacja

18000 zł

Organizacja

Stowarzyszenie Ekologiczne Dla Ziemi

Miejscowość

Bratnik

Województwo

lubelskie

Nazwa projektu

Mieszkać na wsi - to nie znaczy mieć mniej szans

Dotacja

16100 zł

Organizacja

Ochotnicza Straż Pożarna Stołpno

Miejscowość

Międzyrzec Podlaski

Województwo

lubelskie

Nazwa projektu

Wielka Przygoda Życia

Dotacja

20000 zł

Organizacja

Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z siedzibą w Piotrowicach

Miejscowość

Piotrowice

Województwo

lubelskie

Nazwa projektu

Jest w orkiestrach dętych taka siła

Dotacja

8600 zł

Organizacja

Zespół Szkół w Dąbowicach Gimnazjum

Miejscowość

Dąbrowice

Województwo

łódzkie

Nazwa projektu

Od błyskawicy do tęczy - zjawiska przyrody, które powinny przetrwać wieki

Dotacja

20000 zł

Organizacja

Stowarzyszenie Nasza Ziemia Grybowska

Miejscowość

Grybów

Województwo

małopolskie

Nazwa projektu

Cotygodniowe warsztaty naukowe

Dotacja

11000 zł

Organizacja

Gimnazjum w Łapszach Niżnych

Miejscowość

Łapsze Niżne

Województwo

małopolskie

Nazwa projektu

Bogactwo po naszych przodkach - Chrońmy nasze dziedzictwo

Dotacja

7000 zł

Organizacja

Fundacja ICPPC - International Coalition to Protect the Polish Countryside - Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

Miejscowość

Straszów

Województwo

małopolskie

Nazwa projektu

Dziedzictwo kulturowe i technologie informacyjne sposobem na aktywizację młodzieży wiejskiej

Dotacja

15600 zł

Organizacja

Stowarzyszenie Sprawiedliwość Pokój i Integralność Stworzenia

Miejscowość

Góra św. Anny

Województwo

opolskie

Nazwa projektu

I Ty możesz zostać Einsteinem!

Dotacja

18000 zł

Organizacja

Publiczne Gimnazjum w Krempnej

Miejscowość

Krempna

Województwo

podkarpackie

Nazwa projektu

Dla mnie, dla Ciebie, dla innych - chronimy przyrodę Beskidu Niskiego

Dotacja

9100 zł

Organizacja

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ziemi Mieleckiej przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Prof.. Wł. Szafera w Rzemieniu

Miejscowość

Rzemień

Województwo

podkarpackie

Nazwa projektu

Za prekursorami idzie reszta

Dotacja

17000 zł

Organizacja

Pracownia Architektury Żywej

Miejscowość

Goniądz

Województwo

podlaskie

Nazwa projektu

Tutejsi

Dotacja

15200 zł

Organizacja

Zespół Szkół

Miejscowość

Dębnica Kaszubska

Województwo

pomorskie

Nazwa projektu

Na co dzień z ekonomią

Dotacja

15000 zł

Organizacja

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Węsiory

Miejscowość

Węsiory

Województwo

pomorskie

Nazwa projektu

Zaklęte kręgi gotów - aktywizacja młodzieży wiejskiej w oparciu o fascynujące podania i legendy związane z kamiennymi kręgami w wisorach

Dotacja

15900 zł

Organizacja

Towarzystwo Kulturalne-Historyczno Woria

Miejscowość

Górowo Iławieckie

Województwo

warmińsko-mazurskie

Nazwa projektu

Ślady

Dotacja

7600 zł

Organizacja

Gimnazjum Publiczne w Lipowcu

Miejscowość

Lipowiec

Województwo

warmińsko-mazurskie

Nazwa projektu

Walory przyrodnicze mojej miejscowości w nauce, obiektywie i sztuce

Dotacja

19000 zł

Organizacja

Publiczne Gimnazjum w Młynarach

Miejscowość

Młynary

Województwo

warmińsko-mazurskie

Nazwa projektu

Szkolne Centrum Badawcze - monitoring środowiska rzeki Bauda

Dotacja

11800 zł

Organizacja

Stowarzysznie Kawęczyńskie Forum Rodziców

Miejscowość

Kawęczyn

Województwo

wielkopolskie

Nazwa projektu

Herbowy ptak - badania populacji bociana białego na terenie Gminy Kawęczyn

Dotacja

17000 zł

Organizacja

Gimnazjum w Manieczkach

Miejscowość

Manieczki

Województwo

wielkopolskie

Nazwa projektu

Manieczkowscy entomolodzy badaczami i pogromcami europejskiego szrotówka

Dotacja

20000 zł

Organizacja

Towarzystwo Edukacyjno Kulturalne Ziemi Pępowskiej

Miejscowość

Pępowo

Województwo

wielkopolskie

Nazwa projektu

Ciekawe Miejsce

Dotacja

18700 zł

Organizacja

Nomadyczny Uniwersytet Wyobraźni - Ulic i Ogrodów

Miejscowość

Poznań

Województwo

wielkopolskie

Nazwa projektu

Nomadyczny uniwersytet wyobraźni

Dotacja

15000 zł

Organizacja

Publiczne Gimnazjum nr 2

Miejscowość

Barlinek

Województwo

zachodniopomorskie

Nazwa projektu

Akademia gier - śladami emanuela laskera

Dotacja

6500 zł

Organizacja

Stowarzyszenie Jesteśmy Razem w Kaliszu Pomorskim

Miejscowość

Kalisz Pomorski

Województwo

zachodniopomorskie

Nazwa projektu

Jesteśmy razem

Dotacja

18000 zł

Organizacja

Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne w Świeszynie

Miejscowość

Świeszyno

Województwo

zachodniopomorskie

Nazwa projektu

Rok nauk przyrodniczych

Dotacja

17000 zł

APLIKUJ O DOTACJĘ


WIĘCEJ AKTUALNOŚCI