WSTECZ :: Strona głównaO programieHistoriaRS 2005 MGR1

RS 2005 MGR1

14 marca 2005 Polska Fundacja Dzieci i Młodziezy ogłosiła konkurs dotacyjny Polsko-Amerykańskiiej Fundacji Wolności "Równać Szanse -  Regionalny Konkurs Grantowy". O dofinansowanie projektów, adresowanych do uczniów gimnazjów i szkół średnich, mogły się ubiegać organizacje pozarządowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne, domy dziecka) oraz grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców na działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.
W ramach programu "Równać Szanse 2005 -  Regionalny Konkurs Grantowy" organizacje mogły nadsyłać 2 rodzaje projektów:

W ramach programu "Równać Szanse 2005 -  Regionalny Konkurs Grantowy" organizacje mogły nadsyłać 2 rodzaje projektów:

  • projekty "autorskie" - gdzie organizacja aplikująca składa swój autorski projekt

  • projekty "biorę przykład" - gdzie organizacja przedstawia projekt będący adaptacją jednego z projektów realziowanych we wcześniejszych edycjach programu

Maksymalna kwota, o jaką mogły występować organizacje to 7 000 zł. Termin nadsyłania wniosków upłyną 29 kwietnia br.
Przyjmowaniem wniosków oraz organizowaniem Komisji Ekspertów zajmowały się cztery organizacje partnerskie:

Stowarzyszenie Tratwa w  Olsztynie - wnioski z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego;

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Słupsku - wnioski z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego;

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie -  wnioski z województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego;

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe - wnioski z województw: łódzkiego, opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego

W dniach 30 maja - 2 czerwca odbyły się regionalne Komisjie Ekspertów, które spośród nadesłanych wniosków wyróżniły w sumie 130 projektów na łączną kwotę 840 900 zł.
Wyróżnione projekty pochodzą z województw:

 

APLIKUJ O DOTACJĘ


WIĘCEJ AKTUALNOŚCI