WSTECZ :: Strona głównaO programieHistoriaRS 2003 PM

RS 2003 PM

Jednym z założeń programu "Równać Szanse 2003" było wyodrębnienie grupy modelowych projektów edukacyjnych, które można wprowadzać w innych miejscach w Polsce. Projekty modelowe to takie, które wypracowały metody działania umożliwiające skuteczne zrealizowanie zaplanowanych celów i przygotowały kadrę do prowadzenia działań wg. metodyki projektu. Projekty modelowe mogą być powielane i przenoszone w inne realia – zakładamy więc, że można je wprowadzać w różnych środowiskach, mogą być prowadzone przez różnego typu organizacje (np. placówki oświatowe, samorząd czy organizacje pozarządowe). Komisji Ekspertów przedstawionych zostało 8 projektów zrealizowanych przez czas dwu edycji programu, które - naszym zdaniem – można uznać za modelowe.Projekty te adresowane były do uczniów gimnazjów i szkół średnich, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz do szeroko pojętych środowisk lokalnych. Organizacje, które je zrealizowały, objęły swoimi działaniami tereny bądź środowiska, z którymi dotychczas nie współpracowały. Przeprowadzenie działań w nowych środowiskach umożliwiło organizacjom podzielenie się swoimi doświadczeniami i wypracowanymi metodami pracy. Zaowocowało wymiernymi efektami, takimi jak zmiana podejścia młodych ludzi do własnej edukacji – docenienie jej wagi i roli, jaką odgrywa w życiu; zaktywizowanie młodych ludzi do podejmowania działań na rzecz swoich środowisk; przygotowanie osób pracujących z młodzieżą do stosowania nowoczesnych metod pracy w szkole i poza nią; nawiązanie kontaktów z innymi szkołami w Polsce i zagranicą.

5 czerwca 2003 r. Komisja Ekspertów z przedstawionych jej 8 projektów wyróżniła 5.

Organizacja:

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe,

Miejscowość

Kłodzko

Województwo

dolnośląskie

Nazwa projektu:

Klub Młodego Odkrywcy

Dotacja:

40 000 zł

 

Organizacja:

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu,

Miejscowość

Słupsk

Województwo

pomorskie

Nazwa projektu:

Kim będę ...?

Dotacja:

20 000 zł

 

Organizacja:

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja", Rzeszów, woj. podkarpackie

Miejscowość

Rzeszów

Województwo

podkarpackie

Nazwa projektu:

Dać szansę

Dotacja:

20 000 zł

 

Nazwa projektu:

Inny kontynent_trygon

Organizacja:

Stowarzyszenie "Tratwa", Olsztyn,

Miejscowość

Olsztyn

Województwo

warmińsko-mazurskie

Nazwa projektu:

Inny kontynent_trygon

Dotacja:

25 000 zł

 

Organizacja:

Stowarzyszenie "Dorośli – Dzieciom",

Miejscowość

Sępólno Krajeńskie

Województwo

Kujawsko-pomorskie

Nazwa projektu:

Łączy nas Debrzynka - Centrum Aktywności Młodzieży

Dotacja:

40 000 zł

   

APLIKUJ O DOTACJĘ


WIĘCEJ AKTUALNOŚCI