WSTECZ :: Strona głównaO programieHistoriaRS 2002

RS 2002

W marcu 2002 ogłosiliśmy drugą edycję programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse". Celem programu było wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży na wsi i w miastach do 20 000 mieszkańców - szczególnie na terenach dotkniętych problemami społecznymi a zwłaszcza wysokim bezrobociem. W ramach programu organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, a także niesformalizowane grupy młodzieży mogły ubiegać się o dotacje na projekty adresowane do uczniów gimnazjów i szkół średnich a także do nauczycieli i rodziców na działania służące:

  • pobudzaniu aspiracji poznawczych i twórczych młodzieży oraz kształtowaniu w niej postaw aktywnych;

  • wspieraniu aktywności i współpracy różnych lokalnych partnerów (młodzież, nauczyciele, rodzice, władze lokalne, NGOs) wokół wspólnych działań na rzecz edukacji i wychowania młodzieży;

  • tworzeniu warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży w działalność społeczną i publiczną oraz innym formom pożytecznego zagospodarowaniu czasu wolnego;

  • poprawie jakości nauczania, osiąganej m.in. dzięki stosowaniu nowoczesnych metod, podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli oraz zacieśnianiu ich współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

  • wykorzystaniu możliwości jakie dla podniesienia poziomu kształcenia i pobudzania aktywności młodzieży stwarza rozwój technik informacyjnych.

Nadesłano 555 wniosków, z następujących województw:

kujawsko-pomorskie 67
dolnośląskie 55
podkarpackie 53
małopolskie 49
pomorskie 42
mazowieckie 41
lubelskie 38
wielkopolskie 34
warmińsko-mazurskie 32
łódzkie 31
zachodnipomorskie 27
podlaskie 25
lubuskie 22
opolskie 16
świętkorzyskie 12
śląskie 11


Dotacje przyznano 56 organizacjom, w tym: 29 organizacjom pozarządowym, 22 szkołom, 4 grupom nieformalnym, 1 innej organizacji. Dotowane organizacje działają w województwach: kujawsko-pomorskie (7), warmińsko-mazurskie (7), podkarpackie (4), dolnośląskie (4), lubelskie (4), małopolskie (4), pomorskie (4), zachodnipomorskie (3), mazowieckie (3), podlaskie (2), lubuskie (2), łódzkie (2), opolskie (2), śląskie (1), świętkorzyskie (1).

Organizacja:

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

Miejscowość

Olsztyn

Województwo

Warmińsko-mazurskie

Nazwa projektu:

Patrz w niebo i... pod nogi

Kwota:

60 000 zł

 

Organizacja:

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe,

Miejscowość

Kłodzko

Województwo

dolnośląskie

Nazwa projektu:

Klub Młodego Odkrywcy

Kwota:

37 900 zł

 

Organizacja:

Beskidzki Klub Astronomiczny "Polaris",

Miejscowość

Sopotnia Wielka

Województwo

śląskie

Nazwa projektu:

Razem do gwiazd

Kwota:

30 700 zł

 

Nazwa projektu:

Pomocna dłoń

Organizacja:

Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społecznego - oddział w Suwałkach;

Miejscowość

Suwałki

Województwo

podlaskie

Nazwa projektu:

Pomocna dłoń

Kwota:

26 600 zł

 

Organizacja:

Stowarzyszenie Oświatowe na rzecz Wspierania Rozwoju Szkół, Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli oraz Pomocy Dzieciom o Specjalnych Potrzebach, Grodków, woj. opolskie

Miejscowość

Grodków

Województwo

opolskie

Nazwa projektu:

Szkolne Centra Edukacyjne

Kwota:

15 000 zł

 

Nazwa projektu:

Klub stypendysty

Organizacja:

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Biłgoraj; woj. lubelskie

Miejscowość

Biłgoraj

Województwo

lubelskie

Nazwa projektu:

Klub stypendysty

Kwota:

14 700 zł

 

Organizacja:

Gimnazjum,

Miejscowość

Blizne

Województwo

podkarpackie

Nazwa projektu:

Biblioteka bliżej ucznia

Kwota:

13 600 zł

 

Organizacja:

Fundacja "Instytut Lecha Wałęsy", Warszawa Stowarzyszenie Kulturalne "Przypisani Północy"

Miejscowość

Olecko

Województwo

Warmińsko-mazurskie

Nazwa projektu:

"Sami sobie" - Program Aktywizacji Społeczności Lokalnej

Kwota:

15 000 zł

 

Organizacja:

Gimnazjalne Stowarzyszenie "Razem",

Miejscowość

Leżajsk

Województwo

podkarpackie

Nazwa projektu:

Młodzi młodym - program aktywizacji młodzieży

Kwota:

15 000 zł

 

Organizacja:

Gimnazjum nr 1,

Miejscowość

Świeradów Zdrój

Nazwa projektu:

Zaproszenie do Świeradowa Zdroju

Województwo

dolnośląskie

Kwota:

14 700 zł

 

Nazwa projektu:

By żak księciem został

Organizacja:

Fundacja Rozwoju Społecznego "Nad Symsarną". Warmińsko - Mazurski Fundusz Lokalny,

Miejscowość

Lidzbark Warmiński

Województwo

Warmińsko-mazurskie

Nazwa projektu:

By żak księciem został

Kwota:

14 000 zł

 

Organizacja:

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica,

Miejscowość

Iłża

Województwo

mazowieckie

Nazwa projektu:

Szkolna Giełda Papierów Wartościowych

Kwota:

11 200 zł

 

Organizacja:

Zespół Szkół Mechanicznych, Bartoszyce;

Miejscowość

Bartoszyce

Województwo

Warmińsko-mazurskie

Nazwa projektu:

Odnaleźć swoją drogę

Kwota:

10 800 zł

 

Organizacja:

Polski Związek Głuchych, Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu - Punkt Rehabilitacyjno - Konsultacyjny w Tucholi;

Miejscowość

Tuchola

Województwo

Kujawsko-pomorskie

Nazwa projektu:

Razem

Kwota:

15 000 zł

 

Organizacja:

Gimnazjum im. Jana Pawła II,

Miejscowość

Gorzyce

Województwo

podkarpackie

Nazwa projektu:

Dajmy sobie szansę

Kwota:

14 900 zł

 

Nazwa projektu:

Daj szansę sobie

Organizacja:

Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu,

Miejscowość

Poskwitów

Województwo

małopolskie

Nazwa projektu:

Daj szansę sobie

Kwota:

15 000 zł

 

Organizacja:

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka,

Miejscowość

Leszno

Województwo

wielkopolskie

Nazwa projektu:

Młodzież dla gminy

Kwota:

14 100 zł

 

Organizacja:

Publiczne Gimnazjum,

Miejscowość

Zbydniów

Województwo

podkarpackie

Nazwa projektu:

MUZEUM - Młodzieżowy Ośrodek Poszukiwań i Badań Artystycznych

Kwota:

12 400 zł

 

Organizacja:

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Baszta",

Miejscowość

Rzemień

Województwo

podkarpackie

Nazwa projektu:

Wsi spokojna, wsi wesoła...

Kwota:

15 000 zł

 

Organizacja:

Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego,

Miejscowość

Olecko

Województwo

Warmińsko-mazurskie

Nazwa projektu:

Pozwól rozwijać się swemu talentowi

Kwota:

9 300 zł

 

Organizacja:

Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna",

Miejscowość

Gdańsk

Województwo

pomorskie

Nazwa projektu:

Prawo na co dzień

Kwota:

14 100 zł

 

Organizacja:

Zespół Szkół Agroturyzmu,

Miejscowość

Somonino

Województwo

pomorskie

Nazwa projektu:

Kaszuby - moje miejsce na ziemi

Kwota:

15 000 zł

 

Organizacja:

Publiczne Gimnazjum, Mielnik;

Miejscowość

Mielnik

Województwo

podlaskie

Nazwa projektu:

Wykorzystanie walorów środowiska do działalności agroturystycznej

Kwota:

13 900 zł

 

Organizacja:

Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz,

Miejscowość

Dobrcz

Województwo

Kujawsko-pomorskie

Nazwa projektu:

Poznaj swój kraj

Kwota:

15 000 zł

 

Organizacja:

Publiczne Gimnazjum,

Miejscowość

Okonek

Wielkopolskie

wielkopolskie

Nazwa projektu:

Aktywny nauczyciel = zadowolony uczeń

Kwota:

15 000 zł

 

Organizacja:

Gimnazjum,

Miejscowość

Malechowo

Województwo

zachodniopomorskie

Nazwa projektu:

Kreatywni mają szanse

Kwota:

15 000 zł

 

Organizacja:

Gimnazjum,

Miejscowość

Książki

Województwo

Kujawsko-pomorskie

Nazwa projektu:

Technologia informatyczna nauczyciela szkoły wiejskiej

Kwota:

14 800 zł

 

Organizacja:

Fundacja "Płomyk" im. Janiny Kuś na Rzecz Rozwoju Ziemi Witońskiej,

Miejscowość

Witonia

Województwo

łódzkie

Nazwa projektu:

Lokalne nowinki

Kwota:

7 400 zł

 

Organizacja:

Rada Samorządu Internatu ZSCKR,

Miejscowość

Sypniewo

Województwo

Kujawsko-pomorskie

Nazwa projektu:

Internet dla internatu

Kwota:

15 000 zł

 

Organizacja:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sichów Duży i Okolic,

Miejscowość

Sichów

Województwo

Świętokrzyskie

Nazwa projektu:

Internet w szkole i w domu

Kwota:

15 000 zł

 

Organizacja:

Szkoła Podstawowa nr 2,

Miejscowość

Lwówek Śląski

Województwo

dolnośląskie

Nazwa projektu:

Absolwencie bądź aktywny - działaj z nami w swojej byłej szkole

Kwota:

15 000 zł

 

Organizacja:

Wiejskie Stowarzyszenie Oświatowo - Kulturalne "Przymierze",

Miejscowość

Wojcieszków

Województwo

lubelskie

Nazwa projektu:

Młodym społecznościom w społeczności

Kwota:

14 500 zł

 

Organizacja:

Namysłowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych,

Miejscowość

Namysłów

Województwo

opolskie

Nazwa projektu:

Młodzieżowe Centrum Informacji o Polsce i Świecie

Kwota:

15 000 zł

 

Organizacja:

ZHP Komenda Hufca Babimojsko - Sulechowskiego,

Miejscowość

Sulechów

Województwo

lubuskie

Nazwa projektu:

Actito

Kwota:

13 700 zł

 

Organizacja:

Zespół Szkół Rolniczych,

Miejscowość

Sokółka

Województwo

podlaskie

Nazwa projektu:

Zawsze to będzie... o mojej ziemi

Kwota:

10 000 zł

 

Organizacja:

Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych "Kunkowa",

Miejscowość

Kunkowa

Województwo

małopolskie

Nazwa projektu:

Teraz młodzież

Kwota:

15 000 zł

 

Organizacja:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Lokalnej Społeczności Jesteśmy Sobie Zawsze Potrzebni,

Miejscowość

Stawek

Województwo

lubelskie

Nazwa projektu:

Cztery ścieżki - jedna droga

Kwota:

14 200 zł

 

Organizacja:

Gimnazjum,

Miejscowość

Ryńsk

Nazwa projektu:

Gimnazjum kolebką przedsiębiorczości

Województwo

Kujawsko-pomorskie

Kwota:

12 900 zł

 

Organizacja:

Gimnazjum,

Miejscowość

Skórzec

Województwo

mazowieckie

Nazwa projektu:

Warsztaty artystyczno - informatyczne

Kwota:

6 600 zł

 

Organizacja:

Publiczne Gimnazjum,

Miejscowość

Grzmiąca

Województwo

zachodniopomorskie

Nazwa projektu:

Mały i duży sukces życiowy

Kwota:

15 000 zł

 

Organizacja:

Centrum Aktywności Młodzieży - grupa nieformalna działająca przy Zespole Szkół Rolniczych,

Miejscowość

Wronie

Województwo

Kujawsko-pomorskie

Nazwa projektu:

Alternatywa

Kwota:

8 000 zł

 

Organizacja:

Szkolny Dyskusyjny Klub Filmowy działający przy Gimnazjum w Świekatowie;

Miejscowość

Świekatowie

Województwo

Kujawsko-pomorskie

Nazwa projektu:

Od Kaniewskiej do Felliniego

Kwota:

15 000 zł

 

Organizacja:

Fundacja Oświatowa "Pomoc szkole",

Miejscowość

Zgierz

Województwo

łódzkie

Nazwa projektu:

Homo economicus

Kwota:

8 500 zł

 

Organizacja:

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin,

Miejscowość

Sawin

Województwo

lubelskie

Nazwa projektu:

Forum Młodych Dziennikarzy

Kwota:

15 000 zł

 

Organizacja:

Nieformalna grupa "Sami Sobie",

Miejscowość

Smokowo

Nazwa projektu:

Ze wsi w świat

Województwo

Warmińsko-mazurskie

Kwota:

13 400 zł

 

Organizacja:

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa,

Miejscowość

Giebułtów

Województwo

małopolskie

Nazwa projektu:

Kruszymy mury Europy - edukacja językowa

Kwota:

15 000 zł

 

Nazwa projektu:

Dać Szanse

Organizacja:

Fundacja "Rodzina",

Miejscowość

Sławno

Województwo

zachodniopomorskie

Nazwa projektu:

Dać Szanse

Kwota:

15 000 zł

 

Organizacja:

Młodzieżowa Rada Miasta i Gminy w Drawnie,

Miejscowość

Drawno

Województwo

zachodniopomorskie

Nazwa projektu:

Młodzieżowy Punkt Edukacyjny

Kwota:

13 000 zł

 

Organizacja:

Lubuskie Stowarzyszenie "Trzeźwość",

Miejscowość

Zielona Góra

Województwo

dolnośląskie

Nazwa projektu:

Pomóżmy sobie

Kwota:

14 100 zł

 

Organizacja:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Wydminy,

Miejscowość

Wydminy

Województwo

Warmińsko-mazurskie

Nazwa projektu:

Klub szachowy Zacisze

Kwota:

9 600 zł

 

Organizacja:

Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno",

Miejscowość

Debrzno

Województwo

pomorskie

Nazwa projektu:

Centrum Aktywności Młodzieży

Kwota:

15 000 zł

 

Nazwa projektu:

Chcemy być razem

Organizacja:

Gimnazjum nr 1,

Miejscowość

Studzienice

Województwo

pomorskie

Nazwa projektu:

Chcemy być razem

Kwota:

15 000 zł

 

Organizacja:

Stowarzyszenie Oświatowo Kulturalne "Zełwągi",

Miejscowość

Zełwągi

Województwo

Warmińsko-mazurskie

Nazwa projektu:

Razem dla siebie i innych

Kwota:

12 500 zł

 

Organizacja:

Gimnazjum nr 2,

Miejscowość

Góra

Województwo

dolnośląskie

Nazwa projektu:

Cudze chwalicie, swego nie znacie

Kwota:

15 000 zł

 

Organizacja:

Stowarzyszenie Edukacyjne "Szansa",

Miejscowość

Zakliczyn

Województwo

małopolskie

Nazwa projektu:

Tyle mam do powiedzenia, na ile pozwala mi znajomość języka

Kwota:

15 000 zł

 

Organizacja:

Publiczne Gimnazjum,

Miejscowość

Cmolas

Województwo

podkarpackie

Nazwa projektu:

Internet to łatwy i bezpośredni dostęp do informacji

Kwota:

13 900 zł

   
APLIKUJ O DOTACJĘ


WIĘCEJ AKTUALNOŚCI