WSTECZ :: Strona głównaAktualnościRKG2020 RKG FAQ

RKG 2020 - najczęściej zadawane pytania

8 sierpnia 2019 12:02

Zebraliśmy najczęściej zadawane przez Was pytania dotyczące Regionalnego Konkursu Grantowego i przygotowaliśmy na nie odpowiedzi! Więcej o samym konkursie dowiedzie się tutaj!

 • Czy aplikując po raz pierwszy do RKG mam szansę na dofinansowanie projektu?

Doświadczenie w pisaniu projektów nie ma wpływu na ocenę wniosku w ramach konkursu. W latach ubiegłych nowe organizacje otrzymały około 50 % wszystkich dotacji.

 • Czy przy ocenie wniosku przez ekspertów liczy się doświadczenie wnioskodawcy w pracy z młodzieżą?

Nie, w kryteriach oceny nie ma pytania o doświadczenie wnioskodawcy w pracy z młodzieżą. Jednak doświadczenie koordynatora w pracy z młodzieżą jest przydatne, bo daje większą szansę na jak najlepszą realizację projektu dla młodych ludzi.

 • Czy konsultowanie wniosku z regionalnym operatorem zwiększa szansę na uzyskanie dotacji?

Konsultacje wniosku nie dają żadnej gwarancji na uzyskanie dotacji. Konsultacje prowadzą przedstawiciele regionalnego operatora, zaś wnioski – w oparciu o udostępnione kryteria merytoryczne – ocenia komisja ekspertów. Konsultacja ma na celu minimalizowanie najczęściej popełnianych błędów, jednak odpowiedzialność za treść złożonego wniosku ponosi wnioskodawca.

 • Czy wniosek w edycji można wydrukować?

 Tak, jest możliwość wydruku próbnego.

 • Czy koordynator projektu musi być na szkoleniu dla koordynatorów?

Tak, jest to obowiązkowe szkolenie dla wszystkich koordynatorów dofinansowanych projektów w danej edycji. Dla osób, które uczestniczyły w analogicznym szkoleniu w ramach Programu „Równać Szanse 2018” lub „RównaćSzanse 2019” udział w szkoleniu jest fakultatywny.

 • Czy projekt może uwzględniać sprzedaż artykułów wytworzonych przez uczestników w trakcie projektu?

Niestety nie. Projekt nie może uwzględniać działań o charakterze komercyjnym, a sprzedaż ma właśnie taki charakter.

 • Jaki jest limit wydatków z dotacji na zakup sprzętu?

Limit wydatków na zakup sprzętu w projekcie wynosi 25% wnioskowanej dotacji - nie mylić z maksymalną kwotą dotacji, o jaką można się ubiegać. To oznacza, że jeżeli w Państwa wniosku aplikujecie o 8.000 zł (gdzie maksymalna kwota dotacji wynosi 8.500 zł), to 25% należy wyliczyć z kwoty 8.000 zł.
 • Czy zakup elementów potrzebnych do samodzielnego złożenia przez młodzież drukarki 3D jest traktowany jako sprzęt?

Nie. Zakup elementów potrzebnych do samodzielnego złożenia przez młodzież drukarki 3D (lub innych urządzeń, które są składane przez młodzież w ramach działań projektowych) jest traktowany jako materiały do zajęć i nie jest traktowany jako sprzęt. Tym samym nie jest obarczony limitem kwotowym w wysokości 25% wartości wnioskowanej dotacji.

 • Czy parafia może składać wniosek do konkursu regionalnego „Równać Szanse”?

Parafia ani inne podmioty niewymienione w zasadach konkursu, nie mogą być wnioskodawcą w Regionalnym Konkursie Grantowym. Wyłącznie podmioty wymienione w zasadach mogą składać wniosek i ubiegać się o dotację z programu „Równać Szanse”.

 • W jakim wieku powinni być uczestnicy projektu?

Zgodnie z 4 punktem zasad konkursu, uczestnikami projektu ma być młodzież w wieku od 13 do 19 lat – uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych, z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Uczestnicy muszą spełniać oba warunki: być w przedziale wiekowym wymienionym wyżej oraz być uczniami jednej lub kilku szkół wymienionych wyżej (co oznacza, że szóstoklasiści, którzy mają 13 lat nie mogą uczestniczyć w projektach).
 • Jak liczyć wiek uczestników projektu: rocznikowo, czy z dokładnością do dnia urodzin?

Młodzież uczestnicząca w projekcie ma mieć minimum 13 i maksimum 19 lat w momencie realizacji projektu. Jej wiek należy liczyć rocznikowo.

 • Ile wniosków o dotację może złożyć jeden podmiot?

Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek.

 • Kiedy wypłacana jest dotacja?

Planowany termin przelania kwoty dotacji to 5 lutego 2021 roku.

 • Czy stowarzyszenia zwykłe mogą aplikować do konkursu Równać Szanse?

Stowarzyszenia zwykłe mogą aplikować do konkursu, pod warunkiem, że są wpisane do ewidencji stowarzyszeń prowadzonych przez starostów.
 • Jak sprawdzić dokładnie liczbę mieszkańców danej miejscowości?

Dane, jakie zamieszcza GUS nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistą liczbę osób zamieszkałych daną miejscowość (najczęściej podają dane o liczbie osób zameldowanych). Organizacja lub instytucja, która ma wątpliwości, czy dane GUS rzeczywiście podają aktualne dane, mogą zwrócić się do urzędu gminy/urzędu miasta, aby uzyskać dane o liczbie mieszkańców uiszczających opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Kiedy organizacja wskazuje koordynatora projektu?

Organizacja lub instytucja wskazuje koordynatora projektu po otrzymaniu dotacji. W rozumieniu programu "Równać Szanse" jest to po otrzymaniu decyzji o otrzymaniu dotacji przed szkoleniem dla koordynatorów.

 • Jeśli nie uczestniczyłem we wrześniowym szkoleniu organizowanym przez PFDiM lub Partnera Regionalnego, to czy mogę składać wniosek w konkursie?

Tak, udział w tych szkoleniach jest dobrowolny i bezpłatny. Szkoleniem obowiązkowym są objęte wyłącznie organizacje, które otrzymają dotacje w Regionalnym Konkursie Grantowym.

 • Czy koszty koordynatora i księgowej wliczają się do 10% kosztów administracyjnych?

Nie, koszty księgowości i koordynatora nie wliczają się do kwoty 10% na koszty obsługi projektu. W zasadach konkursu nie wskazujemy "limitów" na wynagrodzenia koordynatora i księgowości.


 • Czy mogę aplikować o dotację będąc organizacją z miasta ok. 70 tys, ale projekt byłby skierowany dla osób z miejscowości do 20 tys?

Niestety, ale organizacja musi mieć siedzibę na terenie miejscowości do 20 tys. mieszkańców.


 • Jak liczna może być grupa projektowa?

W Regionalnym Konkursie Grantowym zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

WASZE WSPOMNIENIA ZWIĄZANE Z PROGRAMEM

 • "Jako koordynator projektu Szwung Młodych programu grantowego Równać Szanse nabyłem nowe umiejętności w pracy z młodzieżą. Młodzież pokazała wielkie zaangażowanie w realizację projektu i była to dla nich niezwykła przygoda. Lokalna społeczność kibicowała młodym w ich działaniu. .."
  Klaudiusz
 • "Projekt ten nauczył mnie pracy w grupie i poznałam masę cudownych osób innych po raz pierwszy, resztę poznałam lepiej, odkryłam w sobie, miłość do śpiewania oraz przełamałam tremę sceniczną mogąc to robić z ludźmi których kocham całym sercem i są dla mnie jak rodzina, nigdy nie .."
  Maja
 • "Mój udział w projekcie był fajną i niezapomnianą przygodą. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z gwarą śląską. U mnie w domu nikt nią nie mówi, aż tu nagle zaczęłam się jej uczyć. Poznawałam zupełnie nowe słowa, z czasem nawet zaczęłam co nieco "godoć". Dla mnie to było coś .."
  Patrycja Błach
 • "Przygodę z RS zaczęłam w 2016 roku, właściwie przez przypadek. Zajrzałam do biblioteki w której władzę sprawowała cudowna Aneta Możdżanowska i tak się zaczęło. Początki w projekcie były pasmem przeplatających się przyjemności i wyzwań. Szybko taniec z ogniem stał się moją .."
  gabas
 • "MOJE DWUDZIESTOLECIE Z PROGRAMEM "RÓWNAĆ SZANSE" Kilka słów wstępu Jest rok 2020, to już prawie 20 lat, od kiedy rozpocząłem współpracę z Programem Równać Szanse. Jest to na tyle długi okres czasu, aby bez emocji na chłodno ocenić wszystko co miało znaczący wpływ .."
  Mieczysław
 • "Projekt, w którym dane mi było uczestniczyć miał miejsce w 2006 roku. Bardzo ciekawie w wywiadzie opowiadał o nim Radosław Lis. Ja również mam miłe wspomnienia związane z projektem. Poznaliśmy mnóstwo ciekawostek o średniowieczu, których nie ma w podręcznikach historii. Zwiedziliśmy .."
  Asia M.
 • "Do pierwszego projektu podeszliśmy z nie mniejszym zaciekawieniem niż młodzież. Trochę po omacku wybraliśmy temat "Z kulturą przez wieki - Średniowiecze". Na nasze wspólne szczęście okazało się to strzałem w dziesiątkę. A może nie o temat tu chodziło, a o coś zupełnie innego? .."
  Danka
 • "Na początku Od kiedy się znamy? W 2005 roku zobaczyłam ogłoszenie o konkursie (RKG) w gazecie. Jestem na tyle odchylona, że gdy coś widzę, to zaraz sobie zadaję pytanie: ,,Czy to się przyda w szkole?". Złożyłam wniosek i dostaliśmy grant na projekt. Potem jeszcze były trzy, ale już .."
  Grażyna
 • "Byłam koordynatorką w OKG. Projekty OKG wspominam najlepiej. Dlaczego? Bo tam zauważałam rzeczywistą zmianę w uczestnikach. Młodzi ludzie wchodzili do programu z niepewnością, z brakiem wiary, ale też z ciekawością ? ?może będzie fajnie?. Później zawsze następowało zdziwienie: ?a.."
  KasiaJ
 • "Zastanawiając się nad tymi latami to tak naprawdę z jednej strony można zobaczyć z jak wieloma młodymi ludźmi współpracowaliśmy, a z drugiej trudno wybrać konkretne wspomnienie, bo wydaje się, że każde jest ważne i to nie tylko dla mnie ale szczególnie dla młodzieży. Postanowił.."
  Paweł Pawłowski
 • "To był jeden z lepszych projektów, jakie miałam przyjemność prowadzić. Młodzież spisała się na medal - w pełni zaangażowana, zdeterminowana, zachwycona tematem. Jako koordynator miałam przyjemność patrzeć jak się rozwijają, jaką radość czerpią z każdego warsztatu, jak się str.."
  Beata
 • "Nigdy wcześniej się nie spodziewałam, że będę współtworzyć książkę. Dlaczego to doświadczenie wspominam? Bo było to w roku 2008 i stanowiło zwieńczenie pracy nad wieloma projektami, na które fundusze nasze stowarzyszenie pozyskało w ramach programów "Równać Szanse". Najpierw poj.."
  Dorota
 • "Bardzo mi miło, że w ramach 20-lecia Programu "Równać Szanse" mogę odbyć tę podróż w czasie i przywołać w pamięci miłe wspomnienia sprzed wielu lat. Przyznam szczerze, że nie pamiętam dokładnych nazw projektów, które miałam przyjemność koordynować, ani szczegółowych terminarz.."
  Marta
 • "2011 rok - razem z Asią byłyśmy studentkami i działałyśmy w Stowarzyszeniu Kulturalnym EURO-ART, które było wtedy początkującą organizacją. Nie miałyśmy doświadczenia ani w pisaniu wniosków, ani w diagnozowaniu społeczności lokalnej, ale chciałyśmy zrealizować działania artysty.."
  Agata
 • "Z Programem Równać Szanse jestem od 2010 r. To program, który w nas zakiełkował, wyrósł i zaowocował. Każdego roku wraz z młodzieżą chcemy, aby u nas się działo, aby młodzi mogli rozwijać swoje pasje, dosięgać gwiazd, robić to, o czym marzą. Każdy projekt i każdy rok to nowi lu.."
  Gabi
 • "Z programem Równać Szanse współpracuję już od 2005 roku - jeśli dobrze pamiętam. Mamy jako Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe za sobą zrealizowane projekty w ramach RKG i OKG. Jeśli chodzi o doświadczenie, to przede wszystkim należny podkreślić permanentny rozwój programu a tym sam.."
  MarMen
Dodaj swoje wspomnienie! »
APLIKUJ O DOTACJĘ