WSTECZ :: Strona głównaO programieHistoriaWyniki Regionalnego Konkursu Grantowego 2013

Wyniki Regionalnego Konkursu Grantowego 2013

W październiku zakończyliśmy nabór wniosków w Programie "Równać Szanse 2013 - Regionalny Konkurs Grantowy". Otrzymaliśmy 445 wniosków od organizacji pozarządowych, bibliotek, domów kultury i nieformalnych grup dorosłych.

W wyniku obrad czterech Regionalnych Komisji Ekspertów dofinansowano 103 projekty, z poszczególnych województw:

 

mazowieckie - 12

pomorskie - 10

śląskie - 10

wielkopolskie - 9

warmińsko-mazurskie - 8

lubelskie - 8

małopolskie - 7

lubuskie - 6

łódzkie- 6

świętokrzyskie - 6

kujawsko-pomorskie - 5

podlaskie - 5

dolnośląskie - 4

podkarpackie - 4

zachodniopomorskie - 3

 

Dla uzyskania informacji o dotacjach przyznanych w danym województwie należy kliknąć w nazwę województwa poniżej. Po kliknięciu otworzy się strona, na której zamieszczona jest tabela z listą laureatów z danego województwa. Wszystkie tabele w poszczególnych województwach są uporządkowane alfabetycznie po nazwach miejscowości. Na końcu poniższej listy województw znajduje się lista organizacji zakwalifikowanych na listę rezerwową.

Województwo:

Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom gratulujemy otrzymania dotacji!

 

W Panelu Wnioskodawcy został udostępniony formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla koordynatorów dotowanych projektów. Każdy koordynator jest zobligowany do zarejestrowania się do dnia 22 listopada na jedno szkolenie w wybranym przez siebie miejscu i terminie:

  • 29 listopada - 1 grudnia 2013 r. – Warszawa
  • 29 listopada - 1 grudnia 2013 r. – Kraków
  • 6 - 8 grudnia 2013 r. – Poznań
  • 6 - 8 grudnia 2013 r. – Warszawa

W szkoleniach mogą uczestniczyć wyłącznie koordynatorzy wymienieni we wnioskach dotacyjnych. Udział koordynatora w szkoleniu jest warunkiem otrzymania dotacji.

 

W trakcie szkolenia zostaną omówione metody zarządzania i realizacji projektu zgodnie z celami Programu „Równać Szanse”, zasady współpracy formalnej i finansowej z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży oraz zostaną przekazane umowy dotacyjne.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszt dojazdu koordynatorzy projektów mogą rozliczyć w ramach kategorii budżetowej obsługa projektu.

 

25 listopada koordynatorzy otrzymają drogą mailową (na adresy wskazane we wnioskach) dodatkowe informacje organizacyjne. W przypadku nie otrzymania we wskazanym terminie informacji lub jakichkolwiek pytań związanych z dalszym postępowaniem, prosimy o kontakt z fundacją (tel. 22 826 10 16).

 

Jeszcze raz wszystkim dotowanym organizacjom serdecznie gratulujemy!

APLIKUJ O DOTACJĘ


WIĘCEJ AKTUALNOŚCI