WSTECZ :: Strona głównaProjektyProjekt

"Odyseja chojnicka", czyli 24 odsłony gminy Chojnice

Cel:

Celem jest rozwinięcie przez młodzieży kompetencji społecznych, sprawienie, by młodzież uwierzyła, że sami mogą stworzyć coś niezwykłego, nauczyć się planowania i korzystania ze swoich umiejętności.

Odbiorcy projektu:

Grupa 12 osób w wieku 13 - 19 lat z terenu gminy Chojnice.

Opis projektu:

Osią projektu jest stworzenie gry terenowej na terenie gminy Chojnice oraz jej przeprowadzenie w lipcu 2021r. w czasie której uczestnicy poznają walory okolicy. Młodzież pogrupowana w pary lub większe grupy czyta części Odyseji Homera, ustala miejscowości, w których rozgrywana będzie gra, przypisując jej jedną z 24 ksiąg Odyseji, dociera do tych miejsc, poznaje je, szuka w nich coś ciekawego tak, tworząc zagadkę zgodną z częścią Odyseji. Początek i zakończenie trasy ma miejsce w mieście Chojnice. Młodzież organizuje grę tak, by kolejne części Odyseji można było po kolei przeżywać w kolejnych miejscowościach, jeżdżąc np. rowerem albo samochodem. Po stworzeniu całej gry z zagadkami i kodem, młodzież sprawdza osobiście, czy gra nie ma błędów, drukuje karty i instrukcję gry. Ponadto młodzież wykonuje zdjęcia i tworzy wystawę fotograficzną. W mediach promuje grę. Na koniec młodzież organizuje festyn, na którym nastąpi odkodowanie hasła i rozdanie nagród.

Budżet projektu:

8 943,00 zł

Dotacja:

7 541,00 zł

Rocznik:

RS 2020

Nitka:

Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Pomorze"

Miejscowość:

Lichnowy

Ulica, nr domu i lokalu:

Sadowa 3

Kod pocztowy i Poczta:

89-620 Lichnowy

Województwo:

pomorskie

Powiat:

chojnicki

Adres strony internetowej:

LOKALIZACJA PROJEKTU

APLIKUJ O DOTACJĘ