WSTECZ :: Strona głównaProjektyProjekt

"Działaj. Pomagaj. Reaguj."

Cel:

Celem projektu jest rozwinięcie przez młodzieży kompetencji społecznych i przygotowanie młodzieży w dobry start w dorosłość. Zwiększenie wiary w siebie i nauka pracy w grupie. Integracja i sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Postawienie celów i realizując je, patrząc w przyszłość i rozwijać predyspozycje do pozytywnego działania i wykorzystania nabytych umiejętności. Wykorzystanie kompetencji i nabytych umiejętności współpracy w grupie.

Odbiorcy projektu:

Grupa 15 osób w wieku 13-19 lat z terenu Gminy Skarbimierz.

Opis projektu:

Oś projektu skupiona jest wokół działań ratowniczych. Wiedza, którą młodzi zdobywają podczas wstępnego etapu realizacji projektu, czyli w I i II miesiącu, w trakcie szkoleń teoretycznych i na warsztatach praktycznych zostanie wykorzystywana w kolejnej części projektu. W III i IV miesiącu działań młodzi dzielą się swoimi doświadczeniami z rówieśnikami i społecznością lokalną poprzez pogadanki i prezentacje multimedialne dla swoich młodych szkolnych rówieśników na terenie gminy Skarbimierz. Dodatkowo młodzi samodzielnie przygotowują inscenizację działań ratowniczych, którą prezentują na uroczystym zakończeniu swoim rodzinom, znajomym i lokalnej społeczności. Świętowanie zakończenia projektu młodzi organizują podczas 2 dniowego wyjazdu w góry, podczas którego finalizują efekt projektu poprzez nakręcenie filmu promocyjnego.

Budżet projektu:

13 120,00 zł

Dotacja:

8 500,00 zł

Rocznik:

RS 2020

Nitka:

Regionalny Konkurs Grantowy

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SKARBIMIERZU JEDNOSTKA RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

Miejscowość:

SKARBIMIERZ

Ulica, nr domu i lokalu:

100

Kod pocztowy i Poczta:

49-318 SKARBIMIERZ

Województwo:

opolskie

Powiat:

brzeski

Adres strony internetowej:

LOKALIZACJA PROJEKTU

APLIKUJ O DOTACJĘ