WSTECZ :: Strona głównaProjektyProjekt

"ZaPARKuj w Zielonym Zakątku"

Cel:

Celem projektu jest rozwinięcie przez młodzieży kompetencji społecznych poprzez rozwinięcie samoświadomości i samodzielności uczestników, nabranie pewności siebie w kontaktach społecznych, rozwinięcie kreatywności w działaniu, umiejętności wypowiadania się na forum grupy i w przestrzeni publicznej, wspólne planowanie i monitorowanie postępów w projekcie, zdobycie nowych umiejętności życiowych, czerpanie satysfakcji z pracy wolontaryjnej.

Odbiorcy projektu:

Grupa 13-15 osób w wieku 13-19 lat z terenu Gminy Rzekuń

Opis projektu:

Wiodącym tematem projektu jest realizacja cyklicznych audycji w radiu i na stronie biblioteki, w których młodzi pokazują bogactwo botaniczne parku dworskiego w Susku z uwzględnieniem jego historii. Młodzież pomaga w pielęgnacji roślin w parku. Umiejętności zdobyte podczas warsztatów fotograficznych wykorzystują przy przygotowaniu i obróbce zdjęć. Pozyskują stanowiska na mobilną wystawę fotografii parku dworskiego i projektu. Uczestnicy tworzą zespoły i dzielą się zadaniami, zakładają grupę oraz stronę facebookową, dokumentują swoje działania oraz je promują, współpracują z rozgłośnią radiową oraz z lokalnym stowarzyszeniem fotograficznym. Projekt przewiduje realizację części działań on-line.

Budżet projektu:

12 500 zł

Dotacja:

8 500 zł

Rocznik:

RS 2020

Nitka:

Regionalny Konkurs Grantowy

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu

Miejscowość:

Rzekuń

Ulica, nr domu i lokalu:

Kolonia 1B

Kod pocztowy i Poczta:

07-411 Rzekuń

Województwo:

mazowieckie

Powiat:

ostrołęcki

Adres strony internetowej:

LOKALIZACJA PROJEKTU

APLIKUJ O DOTACJĘ