WSTECZ :: Strona głównaProjektyProjekt

„Misja Apollo”

Cel:

Celem projektu jest rozwinięcie przez młodzież kompetencji społecznych (komunikatywność, zarządzanie, prace w grupie) oraz sprawdzenia siebie pod kątem mocnych i słabych stron. Nawiążą oni nowe kontakty, nabiorą pewności siebie, ustalą zasady wzajemnej współpracy, ustalą tematykę i harmonogram nagrań, happeningów, wybiorą grupę odbiorców kampanii, zadbają o rozpropagowanie powstałego materiału filmowego.

Odbiorcy projektu:

Grupa 12-15 osób w wieku 13-19 lat z Nowego Tomyśla i okolic

Opis projektu:

Osią projektu są kampanie społeczne (młodzi samodzielnie wybierają tematy kampanii, pozyskują partnerów, ustalają odbiorców, gromadzą wszelkiego rodzaju dane, badania, dowody, które świadczą o słuszności wybranej idei, wymyślają hasła promujące kampanie, nagrywają materiał filmowy i montują oraz wybierają sposoby rozpropagowania nagranego materiału (m.in. udostępniają w mediach społecznościowych, na kanale YOU TUBE, planują happeningi związane z tematem kampanii dla konkretnej grupy odbiorców). Dotacja przeznaczona jest na działania młodych w zakresie nagrania 4 kampanii, kierowanych do różnych grup społecznych.

Budżet projektu:

11 590 zł

Dotacja:

8 500 zł

Rocznik:

RS 2020

Nitka:

Regionalny Konkurs Grantowy

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu

Miejscowość:

Nowy Tomyśl

Ulica, nr domu i lokalu:

Witosa 8

Kod pocztowy i Poczta:

64-300 Nowy Tomyśl

Województwo:

wielkopolskie

Powiat:

nowotomyski

Adres strony internetowej:

LOKALIZACJA PROJEKTU

APLIKUJ O DOTACJĘ