WSTECZ :: Strona głównaProjektyProjekt

Pawłoszewo w 3d - dlaczego nie?

Cel:

Celem projektu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie poprzez: poznanie najbliższego środowiska, pozyskanie jego wsparcia dla prowadzonych działań oraz poznanie swoich możliwości.

Odbiorcy projektu:

grupa osób w wieku 13-19 lat z terenu Sołectwa Pawłoszewo.

Opis projektu:

Wiodącym tematem jest samodzielne zaprojektowanie przez młodzież oraz wykonanie w technologii 3d makiety budynków Sołectwa Pawłoszewo. Młodzi ludzie uczestniczą w trzech warsztatach szkoleniowych prowadzonych przez pracowników naukowych, sześciu spotkaniach roboczych (raz w miesiącu), wykonują jedną makietę, organizują jedną wystawę i prezentację wykonanych prac, przeprowadzają jeden warsztat 3d dla grupy rówieśników zamieszkujących wieś Krzydlina Wielka. Dotacja zostaje przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń dla prelegentów, zakup płyt drukarki 3d, zakup materiałów do druku i innych składników wyszczególnionych w budżecie projektu.

Budżet projektu:

8 500,00 zł

Dotacja:

8 500 zł

Rocznik:

RS 2019

Nitka:

Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej Kreda

Miejscowość:

Krzydlina Wielka

Ulica, nr domu i lokalu:

Krzydlina Wielka 27A m. 27A

Kod pocztowy i Poczta:

56-100 Krzydlina Wielka

Województwo:

dolnośląskie

Powiat:

wołowski

LOKALIZACJA PROJEKTU

APLIKUJ O DOTACJĘ