WSTECZ :: Strona głównaProjektyProjekt

Z korczyńskiej chaty

Cel:

Celem projektu jest rozwinięcie przez młodzież umiejętności społecznych takich jak umiejętności pracy w grupie, skutecznej komunikacji, planowania, poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz nawiązanie nowych relacji społecznych w tym z lokalnymi instytucjami i organizacjami.

Odbiorcy projektu:

Grupa 15 osób w wieku 13-19 lat z terenu gminy Nowy Korczyn.

Opis projektu:

Osią projektu są działania młodzieży skupione wokół przygotowywania wystawy dawnych przedmiotów codziennego użytku. Uczestnicy projektu docierają do ciekawych miejsc i osób, kolekcjonerów, przeprowadzają wywiady, redagują opisy odkrytych przedmiotów, porównują do dzisiejszych urządzeń. Młodzi organizują wyjazd do skansenu, poznają zabytki kultury ludowej, wykonują zdjęcia i zbierają informacje dotyczące zastosowania dawnych przedmiotów. Na zakończenie organizują wystawę pn.,,Święto projektu" dokumentującą przebieg projektu, na którą zapraszają przedstawicieli miejscowych władz i instytucji kultury, szkół, sponsorów, rodziców, media regionalne i stowarzyszenia.

Budżet projektu:

18 200,00 zł

Dotacja:

8500

Rocznik:

RS 2018

Nitka:

Regionalny Konkurs Grantowy

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie

Miejscowość:

Nowy Korczyn

Ulica, nr domu i lokalu:

Tarnowska 5

Kod pocztowy i Poczta:

28-136 Nowy Korczyn

Województwo:

świętokrzyskie

Powiat:

buski

Adres strony internetowej:

LOKALIZACJA PROJEKTU

APLIKUJ O DOTACJĘ