WSTECZ :: Strona głównaProjektyProjekt

'Taka jestem-Gmina Dobrcz'

Cel:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych wśród 15-osobowej grupy młodzieży w okresie 6 miesięcy.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcy projektu to młodzież z terenu gminy Dobrcz w wieku 13-19 lat. Dojazd we własnym zakresie. Sposób rekrutacji - decyduje kolejność zgłoszeń.

Opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych wśród 15 osobowej grupy młodzieży w okresie 6 miesięcy. Tematem przewodnim będą najciekawsze miejsca gminy Dobrcz. Główne działania: budowanie i obsługiwaniu strony internetowej, wydanie publikacji pt. 'Taka jestem - Gmina Dobrcz”, przewodnik po najciekawszych miejscach gminy Dobrcz', przygotowanie młodzieży do gromadzenia materiału i pracy nad jego opracowaniem poprzez prelekcje, konsultacje oraz warsztaty prowadzone przez koordynatora projektu, historyka, byłą dziennikarkę, informatyka, fotografa. Praca w zespołach 2-3 osobowych. Wyłoniona zostanie grupa młodzieży, która będzie zajmowała się budową i obsługą witryny internetowej. Cotygodniowe spotkania zespołów służące omówieniu zgromadzonego materiału i napotkanych trudności, analizowanie i korekty powstałych tekstów. Raz w miesiącu tzw. 'kolegium redakcyjne' - wszyscy uczestnicy projektu - omawianie postępów prac, napotkanych barier i trudności, planowanie pracy na najbliższe tygodnie, przekazanie informacji o terminach poszczególnych warsztatów. Stały kontakt z moderatorami za pośrednictwem telefonów, czy też poczty elektronicznej. Ponieważ GOK nie posiada pracowni komputerowej znaczna cześć spotkań odbywać się będzie w Bibliotece Gminnej w Dobrczu. Na zakończenie odbędzie się impreza podsumowująca projekt - wspólne ognisko, karaoke, zabawy, konkursy z zaproszonymi gośćmi. Spodziewane efekty projektu: utworzenie strony internetowej oraz wydanie publikacji o najciekawszych miejscach gminy Dobrcz, ukazanie konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego, rozwój zainteresowań, wzrost szeroko rozumianych kompetencji społecznych (w tym umiejętności komunikacyjnych, współpracy, słuchania i przyjmowania konstruktywnej krytyki), wzrost wiedzy o naszej gminie i poczucie osiągnięcia celu i uznania społecznego. Dotacja przeznaczona zostanie na: zakup materiałów drukarskich, upominków dla uczestników projektu, spotkanie podsumowujące projekt, honoraria, wydanie publikacji.

Budżet projektu:

10 875 zł

Dotacja:

7 000 zł

Rocznik:

RS 2013

Nitka:

Regionalny Konkurs Grantowy

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu

Miejscowość:

Dobrcz

Ulica, nr domu i lokalu:

Długa 52

Kod pocztowy i Poczta:

86-022 Dobrcy

Województwo:

kujawsko-pomorskie

Powiat:

bydgoski

Adres strony internetowej:

LOKALIZACJA PROJEKTU

APLIKUJ O DOTACJĘ