WSTECZ :: Strona głównaProjektyProjekt

'Do-pasjowani' do miasta

Cel:

Celem projektu jest poznanie przez młodzież swoich predyspozycji, mocnych i słabych stron oraz nawiązanie nowych relacji ze społecznością lokalną.

Odbiorcy projektu:

Grupa 16 chłopców w wieku 13-18 z Miejskiego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży.

Opis projektu:

Osią projektu jest integracja grupy młodzieży ze społecznością lokalną. Grupa uczestników projektu organizuje spotkania z mieszkańcami Chodzieży, którzy pasjonują się ciekawymi dla młodzieży tematami. Bierze udział w spotkaniach i warsztatach prowadzonych przez pracownika lokalnej telewizji, który uczy młodych obsługi kamery, robienia materiałów filmowych i ich montażu. Dzięki tym umiejętnościom młodzież przygotowuje relacje filmowe swoich kolejnych wizyt. Spotyka się z lokalnym pasjonatem militariów. Ubrana w stroje militarne ogląda, poznaje budowę i przeznaczenie pojazdów wojskowych. Na zakończenie spotkania organizuje wspólne ognisko z prawdziwą wojskową grochówką. Kolejne spotkanie odbywa się w prawdziwej kuźni, gospodarzem jest pasjonat sztuki kowalskiej i rzeźbiarstwa. Uczestnicy mogą przyjrzeć się pracy kowala i sami spróbować na czym polega praca przy dłucie w kuźni, tworząc elementy wykonanych z metalu dzieł sztuki. Temat sztuki artystycznej przybliża młodzieży artysta-pasjonat zajmujący się grafiką, malarstwem i projektowaniem ceramiki. Podczas wspólnych spotkań uczestnicy projektują plakat i logo promujące ich działania. Na zakończenie realizatorzy organizują spotkanie, podczas którego pokazują zaproszonym gościom zmontowany film, opowiadający o kolejnych etapach realizacji projektu oraz opowiadają o swoich doświadczeniach.

Budżet projektu:

7 300 zł

Dotacja:

5 800 zł

Rocznik:

RS 2013

Nitka:

Regionalny Konkurs Grantowy

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego w Chodzieży

Miejscowość:

Chodzież

Ulica, nr domu i lokalu:

Kościuszki 32

Kod pocztowy i Poczta:

64-800 Chodzież

Województwo:

wielkopolskie

Powiat:

chodzieski

Adres strony internetowej:

LOKALIZACJA PROJEKTU

APLIKUJ O DOTACJĘ