WSTECZ :: Strona głównaProjektyProjekt

Z legendą przez pokolenia

Cel:

Celem projektu jest poznanie przez młodzież własnego środowiska lokalnego, zdobycie umiejętności nawiązywania nowych kontaktów oraz poznanie słabych i mocnych stron, zwiększenie wiary we własne siły i możliwości.

Odbiorcy projektu:

Grupa 28 młodych ludzi w wieku 13-18 lat z terenu gminy Główczyce

Opis projektu:

Głównym tematem projektu jest przygotowanie przedstawienia teatralnego w oparciu o wybraną przez młodzież legendę Główczyc. Uczestnicy samodzielnie przygotowują przedstawienie począwszy od napisania scenariusza (na podstawie legendy), opracowania choreografii, scenografii, niezbędnych akcesoriów, uszycia strojów. W celu realizacji tego zadania młodzież bierze udział w spotkaniach z osobami mającymi odpowiednie kompetencje i doświadczenie (np. pisarka ludowa opowiada im o legendach i sposobie ich spisywania, krawcowa wyjaśnia tajniki szycia strojów, stolarz udziela wskazówek budowy scenografii, itp.). W ramach zajęć integrujących grupę odbywają się weekendowe spotkania wyjazdowe. Młodzież dzieląc się na grupy zadaniowe zajmuje się gromadzeniem niezbędnych do przygotowania spektaklu materiałów, nawiązuje kontakty z partnerami w celu uzyskania wsparcia (lokale, sprzęt). Bierze udział w spotkaniach z ekspertami, dzięki którym poznaje historię Główczyc, lokalne legendy, barwne historie ludzi i miejsc. Znajduje inspiracje do tematu legendy i przygotowuje wspólnie scenariusz spektaklu. Podczas warsztatów krawieckich powstają stroje do spektaklu, a część grupy ćwiczy umiejętności aktorskie podczas warsztatów teatralnych. Scenografia powstaje w warsztacie stolarskim gdzie uczestnicy rozwijają swoje umiejętności techniczne. Młodzież podczas wyjazdów studyjnych przygląda się pracy teatru i aktorów „od kuchni”. Cała grupa prowadzi działania promujące projekt, opracowuje plakaty i ulotki, które umieszcza w widocznych miejscach, prowadzi na bieżąco stronę internetową projektu. Wystawienie spektaklu jest okazją do podsumowania realizacji projektu i publicznym pokazaniem sukcesów całej grupy uczestników. Młodzież wystawia sztukę podczas Balu Seniora, na którym obecni są najstarsi mieszkańcy Główczyc, przedstawiciele samorządu i przyjaciele projektu.

Budżet projektu:

52 260 zł

Dotacja:

40 000 zł

Rocznik:

RS 2013

Nitka:

Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Gminne Wspieranie Inicjatyw Społecznych w Główczycach

Miejscowość:

Główczyce

Ulica, nr domu i lokalu:

Kościuszki 8

Kod pocztowy i Poczta:

76-220 Główczyce

Województwo:

pomorskie

Powiat:

słupski

Adres strony internetowej:

LOKALIZACJA PROJEKTU

APLIKUJ O DOTACJĘ