WSTECZ :: Strona głównaProjektyProjekt

Żywe legendy

Cel:

Umożliwienie młodzieży z obu środowisk wspólnych działań i wymiany doświadczeń płynących ze zrealizowanych projektów z wykorzystaniem możliwości, jakie daje internet. Ponadto cel projektu zakłada nie tylko integrację wewnątrzrówieśniczą, ale też międzypokoleniową.

Odbiorcy projektu:

10 uczestników projektu "Po kociewskiej stronie Wierzycy" oraz 10 uczestników projektu "Filcowe inspiracje", łącznie 20 młodych, którzy podczas realizacji wyróżnili się największym zaangażowaniem, aktywnością, ale też zdolnościami organizacyjnymi, a ponadto chcą działać dalej i zwiększać zasięg swoich działań. Koordynatorzy w/w projektów podali młodym informacje o konkursie, młodzi zapoznali się z jego zasadami. Spośród liczby 35 uczestników obu projektów we wszystkich dotychczasowych przygotowujących do "Działajmy Razem" działaniach bierze udział 20 w/w osób - jedni są lepsi w komunikacji przez internet, inni mają ciekawe pomysły, inni potrafią je uporządkować, wybrana grupa doskonale się uzupełnia. I to te osoby zostaną w pewien sposób nagrodzone udziałem w projekcie "Żywe Legendy" za swoją aktywność i pasję.

Opis projektu:

Projekt ma na celu skomunikowanie się ze sobą młodych uczestników dwóch projektów RKG 2011 w wieku 13-19 lat, którzy chcą nadal kontynuować działania, przy pomocy facebooka, fotoblogów, videoblogów, videokonferencji na skape. Młodzież ma opowiedzieć sobie nawzajem o swoich miejscowościach oraz działaniach zrealizowanych dzięki konkursowi RS.Grupa kociewska z Lip za pomocą interentowych komunikatorów opowie grupie smołdzińskiej o swoim regionie, kulturze kociewskiej, zaprezentuje im w postaci przesłanych plików swoje prace plastyczne (zdjęcia, obrazy, rzeźby, hafty) oraz opowie o imprezie świętującej projekt, która była pierwszym poważnym przedsięwzięciem grupy wiążącym się z zaprezentowaniem efektów swojej pracy rodzicom, władzom gminy, nauczycielom. Grupa smołdzińska zapozna grupę "KADR" z tajnikami filcowania, których grupa z Lip jest bardzo ciekawa. Lepiej się poznawszy młodzież ma przeprowadzić wspólne zadanie, jakim będzie zebranie legend o swoich regionach od dziadków i pradziadków, lokalnych osobistości, ale też zwykłych ludzi, którzy siedząc przed chatą wiele widzieli i słyszeli. Obszar tematyczny został wybrany wspólnie przez obie grupy młodzieżowe - z Lip i ze Smołdzina. W maju młodzież z Lip nakręci kamerą wywiady z "żywymi legendami". W tym czasie młodzież ze Smołdzina umówi spotkania ze swoimi skarbnicami wiedzy ludowej. Podczas czerwcowego weekendowego spotkania, które odbędzie się w Smołdzinie młodzież wspólnie udokumentuje kamerą opowieści "żywych legend" smołdzińskich, gdyż na spotkanie zaproszeni zostaną najstarsi mieszkańcy. Młodzież smołdzińska oprowadzi kiszewską po legendarnych miejscach swojego regionu. Przy pomocy internetowych komunikatorów i filmików na youtube gupa z gm. Stara Kiszewa i Smołdzina wspólnie zredaguje partnerską płytę DVD legend kiszewsko-smołdzińskich oraz wspólnie zorganizuje drugie spotkanie, które odbędzie się w lipcu w gm. Stara Kiszewa. Będzie ono mialo formę terenowej gry fabularnej połączonej z wycieczką do zamku kiszewskiego i po okolicach kryjących w sobie wiele tajemnic. W efekcie projektu powstanie 100 płyt DVD z legendami obu gmin, które przyczynią się do promocji młodzieży, projektu i regionów. Młodzież stworzy własny kanał na youtube, gdzie będzie prezentowała efekty swoich wspólnych działań.

Budżet projektu:

6 500 zł

Dotacja:

5 000 zł

Rocznik:

RS 2012

Nitka:

Działajmy Razem

Kaszubsko-Kociewskie Stowarzyszenie Dobrego Rozwoju "KADR"

Miejscowość:

Lipy

Ulica, nr domu i lokalu:

Lipy 38

Kod pocztowy i Poczta:

83-210 ZBlewo

Województwo:

pomorskie

Powiat:

kościerski

Adres strony internetowej:

LOKALIZACJA PROJEKTU

APLIKUJ O DOTACJĘ