WSTECZ :: Strona głównaProjektyProjekt

"Przeszłość dla Przyszłości- Mała Ojczyzna w rękach młodzieży"

Cel:

Celem projektu jest zmiana perspektywy postrzegania przez młodzież własnej podmiotowości i uświadomienie możliwości jej udziału w procesach rozwoju społecznego i indywidualnego. Realizując projektu jest uzgodniona obustronnie a młodzież zyskuje szansę na zaspokojenie swoich potrzeby: poczucie własnej wartości, zaradność i samodzielność, nauczy się odpowiedzialności, rozwinie swoje zainteresowania.

Odbiorcy projektu:

Grupa młodzieży w wieku 13-19 lat składa się z 15 osób. Rekrutacja uczestników odbyła się w sposób bardzo spontaniczny, a mianowicie młodzież o możliwości realizacji projektu dowiedziała się na lekcjach samorządności organizowanych w ramach spotkań „Powiat Staszowski-wiem gdzie mieszkam”, tam zaprezentowano przykładowe projekty. Młodzież spoza Koniemłotów będzie dowożona przez rodziców, będzie to wyrazem ich osobistego zaangażowania oraz wzmocnieniem więzi międzypokoleniowej.

Opis projektu:

Celem projektu jest w jest zmiana perspektywy postrzegania przez młodzież własnej podmiotowości i uświadomienie możliwości jej udziału w procesach rozwoju społecznego i indywidualnego. Uczestnikami projektu jest 15-osbowa grupa młodzieży w wieku 13-19 lat, mieszkająca na terenach wiejskich, która czynnie uczestniczy w działaniach podejmowanych przez stowarzysz. Młodzi, którzy chcieliby oprócz wiedzy zdobywanej w szkole, dodatkowo zaspokoić swoje potrzeby związane ze zwiększeniem akceptacji w środowisku lokalnym oraz zwiększeniem umiejętności planowania własnej przyszłości. Młodzież na spotkaniu z władzami, stowarz., zaplanowała podjęcie działań: zebranie materiałów dot., historii Koniemłotów od pierwszych publikacji do roku 2012 (wywiady, pamiątkowe zdjęcia mieszkańców itp.) opracowanie scenariusza i samodzielne nagranie audycji historycznej studiu nagraniowym. Redakcja i wydanie gazety historycznej „Koniemłoty-siła pokoleń”, organizacja spotkań poświęconych znanym mieszkańcom Koniemłotów oraz wystawy. Efektami projektu będą zmiany, jakie zajdą w młodzieży, która nauczy się zaspakajać swoje społeczne potrzeby, nawiąże nowe relacje z nowymi ludźmi i instytucjami, nauczy się pracować w zespole. Efektami namacalnymi będą wydane płyty, gazety, utworzenie strony intern., stowarz. liczba spotkań łączących przeszłość z przyszłością. Dotacja zostanie przeznaczona na koszty związane z opracowaniem i w/w materiałów, promocję projektu oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizacje projektu.

Budżet projektu:

12 000 zł

Dotacja:

7 000 zł

Rocznik:

RS 2012

Nitka:

Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości i Parafii Koniemłoty 'PRZYSZŁOŚĆ'

Miejscowość:

Koniemłoty

Ulica, nr domu i lokalu:

ul.Pl. Romana Kotlarza 1

Kod pocztowy i Poczta:

28-200 Staszów

Województwo:

świętokrzyskie

Powiat:

staszowski

Adres strony internetowej:

LOKALIZACJA PROJEKTU

APLIKUJ O DOTACJĘ