WSTECZ :: Strona głównaProjektyProjekt

"MŁODZIEŻ MYŚLI, WSPÓŁPRACUJE, DZIAŁA"

Cel:

Zdobycie przez młodzież wiedzy i umiejętności dotyczących diagnozowania potrzeb i problemów lokalnej społeczności; wystąpień publicznych oraz funkcjonowania w życiu społecznym sołectwa.

Odbiorcy projektu:

Beneficjenci – młodzież w wieku 16-19 lat, mieszkańcy miejscowości Radostków. (z badań jakie przeprowadziliśmy wiemy, ze młodzież w tym przedziale wiekowym chętnie włączy się w planowane działania)     nabór do projektu: informacja poprzez plakaty, informację na www GOK Mykanów, portale społecznościowe, oraz informacje od młodzieży zaangażowanej w przygotowanie projek

Opis projektu:

Projekt ma dać młodzieży umiejętności i narzędzia do tego aby ich głos zabrzmiał kompetentnie, wiarygodnie i rzetelnie; zintegrować i wzmocnić aktywną młodzież; umożliwić jej nauczenie się działania w grupie i jako grupa; dać jej profesjonalną wiedzę o tym jak komunikować się na forum lokalnym i prezentować swe pomysły, by były one dostrzeżone przez decydentów Ze względu na trudność zaplanowanych działań, uczestnikami będą przede wszystkim osoby w wieku 16-19 lat, aktywne i zainteresowane swoim lokalnym środowiskiem. W projekcie przewidujemy elementy, których realizatorami będzie młodzież: badanie środowiska lokalnego, postawienie diagnozy społecznej, opracowanie i zrealizowanie kampanii społecznej dot. problematyki lokalnej społeczności, prezentacja działań młodzieży na sesji rady gminy, przygotowanie wystawy fot. oraz spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi. Młodzież otrzyma w projekcie wsparcie i dostęp do profesjonalnej wiedzy z zakresu praktyki badań społecznych, diagnozy, komunikacji społ., planowania kampanii społ., wystąpień publicznych. Efektami projektu będą: fotoesej, blog i prezentacja multimedialna, kampania społ., wystąpienie na forum Rady Gminy, spotkanie integracyjne z mieszkańcami. W trakcie realizacji projektu młodzież będzie pracować w grupach jak i współpracować z grupami dorosłych: Stowarzyszeniem, OSP, Radą Gminy Mykanów, Radą Sołecką. Dotacja zostanie przeznaczona na: promocję projektu, warsztaty edukacyjne dla młodzieży, przygotowanie fotoeseju oraz wystawy, realizację kampanii społ., realizację spotkania integracyjnego mieszkańców.    

Budżet projektu:

10 820 zł

Dotacja:

6 900 zł

Rocznik:

RS 2012

Nitka:

Regionalny Konkurs Grantowy

Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie

Miejscowość:

Mykanów

Ulica, nr domu i lokalu:

Samorządowa 1a

Kod pocztowy i Poczta:

42-233 Mykanów

Województwo:

śląskie

Powiat:

częstochowski

Adres strony internetowej:

LOKALIZACJA PROJEKTU

APLIKUJ O DOTACJĘ