WSTECZ :: Strona głównaProjektyProjekt

Z kulturą między ludzi

Cel:

Celem projektu jest stworzenie i utrzymanie stabilnej i zintegrowanej grupy wolontariuszy działającej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Opolu Lubelskim, stworzenie przestrzeni do kreatywnego działania, wspieranie młodzieży w szukaniu alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Projekt ma również na celu przygotowanie młodzieży do podejmowania własnych inicjatyw kulturalnych.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu będzie młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna wyłoniona podczas rekrutacji spośród uczniów szkół z Opola Lubelskiego. Młodzież będzie w wieku 14-19 lat. Osoby wyłonione będą zróżnicowane pod względem wieku, miejsca zamieszkania (miasto, wieś). Działania projektowe realizowane po zajęciach lekcyjnych. Młodzież będzie wracała do domu środkami komunikacji publicznej.

Opis projektu:

Projekt ma na celu utworzenie, wyedukowanie i utrzymanie grupy wolontariuszy przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Opolu Lubelskim. Odbiorcami projektu będzie młodzież gimnazjalna i ponad gimnazjalna ze szkół w Opolu Lubelskim. Działania podjęte w ramach projektu polegać będą na założeniu klubu wolontariusza, który wspierał będzie działania podejmowane przez MGOK Opole Lubelskie. Podczas trwania projektu chcemy wyedukować grupę młodzieży do działań w kulturze oraz zapoznać ją z organizacjami kulturalnymi współpracującymi z MGOK. Szkolenia zaproponowane odbiorcom polegać będą na: -zapoznaniu ich z pojęciem wolontariatu twórczego, czyli takiego, który nie opiera się jedynie na pomocy, ale daje możliwości samorozwoju, poszerzaniu swojej wiedzy oraz kompetencji w zakresie działań związanych z wolontariatem - nauczeniu metod pracy w grupie oraz z grupą (praca z dziećmi podczas półkolonii, współpraca w grupie wolontariuszy, praca w zespole) - nauce animacji, stosowania jej w praktyce - warsztacie z zakresu dziennikarstwa i fotoreportażu Owocem tych działań będzie integracja wszystkich osób zaangażowanych w klubie wolontariuszy, wdrożenie ich w działalność kulturalną w Opolu Lubelskim oraz danie możliwości wykazania się poprzez współorganizowanie wydarzeń kulturalnych wraz z pracownikami instytucji oraz partnerami zewnętrznymi. Ponadto młodzież uzyska umiejętności, które będzie mogła wykorzystać w życiu codziennym lub późniejszym życiu zawodowym.

Budżet projektu:

7 656 zł

Dotacja:

6 400 zł

Rocznik:

RS 2012

Nitka:

Regionalny Konkurs Grantowy

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Opolu Lubelskim

Miejscowość:

Opole Lubelskie

Ulica, nr domu i lokalu:

Ogrodowa 9

Kod pocztowy i Poczta:

24-300 Opole Lubelskie

Województwo:

lubelskie

Powiat:

opolski

Adres strony internetowej:

LOKALIZACJA PROJEKTU

APLIKUJ O DOTACJĘ