WSTECZ :: Strona głównaProjektyProjekt

"Orientuj się!"

Cel:

Głównym celem projektu jest popularyzacja orienteeringu traktowanej jako atrakcyjna forma aktywności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w sposobie spędzania czasu wolnego przez młodych mieszkańców miasta Złocieńca oraz umożliwienie amatorom tych dyscyplin trenowanie i sprawdzenie swoich umiejętności w jak najlepszych warunkach z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i instruktorów.

Odbiorcy projektu:

Odrębność grupy jest podyktowana promocją zdrowego stylu życia w oparciu o atrakcyjną i tylko pozornie niewymagającą formę rekreacji fizycznej. Naszą ambicją jest stworzenie centrum Orienteeringu w Złocieńcu w oparciu o popularyzację tej formy ruchu w środowisku niekoniecznie najsprawniejszej młodzieży. Nabór bez ograniczeń na podstawie deklaracji uczestnictwa.

Opis projektu:

Orienteering jest formą ruchu o charakterze rekreacyjnym kierowaną do złocienieckiej młodzieży uczącej się. Zadaniem uczestników imprez na orientację jest odnalezienie w terenie przy pomocy kompasu określonej liczby punktów kontrolnych, zaznaczonych na mapie, w jak najkrótszym czasie. Wybór wariantu, czyli drogi pomiędzy kolejnymi punktami, pozostaje w gestii samych uczestników. Różne formy orienteeringu mają zaktywizować młodzież do spędzania czasu wolnego na łonie natury w sposób oryginalny i nietuzinkowy. Stworzenie atrakcyjnej całorocznej oferty zajęć terenowych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodzieży wobec aktywnego wypoczynku. Złocieniec ma być wspaniałym polem treningowym zarówno dla miłośników szkół przetrwania jak i dla tych, którzy lansują spokojniejsze, spacerowe formy turystyczne. Projekt wychodzi naprzeciw młodzieży poszukującej atrakcyjnej, stosunkowo taniej i nieskomplikowanej formy rekreowania w oparciu o zasady treningu zdrowotnego w miejscu zamieszkania. Ma na celu zainteresować i zaktywizować szczególnie osoby , którym nie odpowiadają z różnych względów „sportowe” formy prowadzenia zajęć oraz wyposażyć uczestników w umiejętności samodzielnego przeprowadzenia zajęć w innym miejscu i czasie. Realizacja przedsięwzięcia odbędzie się w formie treningów o charakterze instruktażowym a dotacja zostanie przeznaczona na zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia zajęć. Umiarkowany wysiłek fizyczny w przyjaznym środowisku kompensuje stres wywołany nauką i sprzyja zdrowiu. Wspólne działania integrują grupę i budują pozytywną aurę odniesionego sukcesu.

Budżet projektu:

11 000 zł

Dotacja:

7 000 zł

Rocznik:

RS 2012

Nitka:

Regionalny Konkurs Grantowy

Uczniowski Klub Sportowy "TRAPER"

Miejscowość:

Złocieniec

Ulica, nr domu i lokalu:

Czwartaków 2

Kod pocztowy i Poczta:

78-524 Złocieniec

Województwo:

zachodniopomorskie

Powiat:

drawski

Adres strony internetowej:

LOKALIZACJA PROJEKTU

APLIKUJ O DOTACJĘ