WSTECZ :: Strona głównaProjektyProjekt

"Skrzynie pamięci"

Cel:

Celem projektu jest zorganizowanie grupy młodych ludzi wokół działań mających na celu poznawanie historii miasteczka ich rodzin i sąsiadów oraz konkretnych miejsc w przestrzeni miasta poprzez zbieranie opisywanie i analizowanie starych fotografii. Wspólne tworzenie fragmentu ekspozycji stałej w Muzeum Wisły.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami bezpośrednimi będą uczniowie miejscowego gimnazjum mieszkający w Wyszogrodzie w wieku 15-16 lat. Zostaną wybrani w wyniku rozmowy wstępnej w czasie której zostaną także pobieżnie zapoznani z projektem. Odbiorcami pośrednimi będą mieszkańcy miasteczka i osoby zwiedzające Muzeum Wisły w Wyszogrodzie.

Opis projektu:

Celem projektu jest zainteresowanie młodych ludzi uczestnictwem w pracach Centrum Kultury poprzez zorganizowanie różnorodnych sobotnich zajęć, zainteresowanie młodzieży historią miasta i genealogią własnej rodziny, losami przodków poprzez zbieranie, analizowanie i interpretowanie starych fotografii. Młodzież gimnazjalna będzie zbierała stare zdjęcia oraz informacje na ich temat. Zdjęcia będą szczegółowo analizowane i opisywane pod katem miejsca i osób które przedstawiają. W przypadku zdjęć plenerowych zostaną wykonane zdjęcia współczesne tych miejsc a h zdjęć przedstawiających mieszkańców miasteczka, zostaną wykonane współczesne w tych samych miejscach potomków fotografowanych dawniej osób. Finałowym produktem będą „Skrzynie pamięci” – autentyczne skrzynie z miejscowej chłodni o wymiarach 1m.x1,2m.x2m. ustawione w różnych miejscach miasteczka z powstałymi w czasie projektu zdjęciami. W trakcie projektu będą organizowane warsztaty historyczne „ Zdjęcia mówią” , fotograficzne w czasie których młodzież będzie poszukiwała miejsc z których wykonano stare fotografie i robiła współczesne ujęcia, plastyczne polegające na obróbce starych i nowych zdjęć. Zostaną zorganizowane dwa spotkania z mieszkańcami miasteczka „Wieczorne wyszogrodzkie wspominki” w czasie których mieszkańcy będą oglądali odnalezione fotografie i wspólne wspominali miejsca i ludzi na nich utrwalonych. Spodziewamy się zainteresować młodzież nie tylko pobieżną historią miasta ale szczegółowa wiedzą na temat wybranych miejsc oraz mieszkańców i ich życia codziennego przed laty.

Budżet projektu:

12 145 zł

Dotacja:

7 000 zł

Rocznik:

RS 2012

Nitka:

Regionalny Konkurs Grantowy

Centrum Kultury Wisła w Wyszogrodzie

Miejscowość:

Wyszogród

Ulica, nr domu i lokalu:

Płocka 12

Kod pocztowy i Poczta:

09-450 Wyszogród

Województwo:

mazowieckie

Powiat:

płocki

Adres strony internetowej:

LOKALIZACJA PROJEKTU

APLIKUJ O DOTACJĘ