WSTECZ :: Strona głównaProjektyProjekt

Życie z pasją to sukces

Cel:

Poznawanie potencjału środowiska lokalnego, nawiązanie współpracy z ludźmi, którzy działają z pasją oraz rozwój kompetencji kluczowych przez 30 uczniów w wieku 14-15 lat z terenu Gminy Mirzec poprzez udział w projekcie "Życie z pasją to sukces" w czasie od 01.01.2013 do 30.06.2013r.

Odbiorcy projektu:

Beneficjenci to 30 uczniów klas II i III gimnazjum z terenu Gminy Mirzec, którzy ze względu na specyfikę wieku dojrzewania powinni aktywność swoją skierować na działania społeczne. Kryteria rekrutacyjne ułożone wg wagi-uczeń:-z terenu Gminy Mirzec, -z klas II i III,-z orzeczeniem lub opinią, -zaangażowany w tworzenie projektu,-deklarujący chęć bliższego poznania środowiska lokalnego i aktywności, -który posiada doświadczenie w pracy na rzecz innych. Spotkania po lekcjach. Odwóz przez rodziców.

Opis projektu:

Główne działania projektu będą polegały na zaplanowaniu, zorganizowaniu spotkań z ludźmi działajacymi na rzecz środowiska lokalnego oraz zainicjowanie własnych działań z pasją rozwijających kompetencje kluczowe. 30 beneficjentów spotka się z: animatorem sportu, lokalnymi przedsiębiorcami, wolontariuszką z oddziału dziecięcego, twórcą, opiekunem Muzeum Regionalnego, twórcami wyjątkowej w regionie Szkoły Wrażliwości w Kapkazach. Warsztay, którymi zostanie objęta młodzież w czasie spotkań, pozwolą zainicjować własną aktywność, rozwijając kompetencje kluczowe (umiejętności dziennikarskie-bacznego obserwowania, opisywania i pracy z wykorzystaniem ICT umiejętności pracy w grupie i dla drugiego człowieka). Młodzież:pozna ludzi działających z pasją i swój potencjał, zrealizuje pomysły, rozwinie kompetencje kluczowe, uefektywni pracę w zespole-planowanie, realizację i ewaluację, aktywność zwiększy wiarę we własne siły, pozyska partnerów dla swoich działań.

Budżet projektu:

11 760 zł

Dotacja:

7 000 zł

Rocznik:

RS 2012

Nitka:

Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem na Rzecz Rozwoju"

Miejscowość:

Mirzec Stary

Ulica, nr domu i lokalu:

Mirzec Stary 9

Kod pocztowy i Poczta:

27-220 Mirzec

Województwo:

świętokrzyskie

Powiat:

starachowicki

Adres strony internetowej:

LOKALIZACJA PROJEKTU

APLIKUJ O DOTACJĘ