WSTECZ :: Strona głównaProjektyProjekt

"Przystanek Świętajno"

Realizowany przez:

Cel:

Celem projektu jest nabycie przez młodzież świadomości o wartości działań na rzecz społeczności lokalnej połączonej z elementami historii i tradycji, kształtującej postawy prospołecznej. Nabycie tej świadomości ułatwi młodzieży wybór własnej drogi życiowej, będzie sprzyjać włączeniu się młodzieży w aktywną działalność społeczną i publiczną.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu będzie młodzież w wieku 13 - 15 lat. Do obecnie skupionej w "Promyku Nadziei" dokooptowani zostaną pozostali uczniowie naszego gimnazjum, a gościnnie uczniowie innych gimnazjów oraz grup wolontariackich naszego powiatu. Większość młodzieży zamieszkuje w Świętajnie. Pozostała młodzież uczestnicząca w projekcie dojeżdżać będzie korzystając z gimbusów.

Opis projektu:

Celem projektu jest wzrost aktywności młodzieży w wieku 13 - 15 lat skupiającej się wokół Młodzieżowej Grupy Wsparcia "Promyk Nadziei" przy Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Świętajnie i pozyskanie przez uczestników projektu nowych umiejętności pomocnych w działaniu na rzecz rozwoju lokalnego środowiska. Istotna jest integracja młodzieży gimnazjum z rówieśnikami z innych placówek i organizacji o podobnym charakterze oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Uczestnikami projektu będą uczniowie Gimnazjum w Świętajnie oraz innych gimnazjów Powiatu Szczycieńskiego /zaproszeni do udziału w Gimnazjadzie - jednym z działań projektu, wolontariusze "Promyka Nadziei" i innych grup działających w naszym powiecie/. Planuje się siedem zadań, podczas realizacji których odbywać się będą wyjazdy i spotkania integracyjne, akcje plakatowe, zbiórki produktów, imprezy sportowe i edukacyjne oraz festyn. Efektem działań będzie nabycie przez młodzież umiejętności o charakterze społecznym, historycznym, patriotycznym, ekologicznym i edukacyjnym.

Budżet projektu:

7 000 zł

Dotacja:

5 600 zł

Rocznik:

RS 2011

Nitka:

Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie "Razem"

Miejscowość:

Świętajno

Ulica, nr domu i lokalu:

Mickiewicza 13

Kod pocztowy i Poczta:

12-140 Świętajno

Województwo:

warmińsko-mazurskie

Powiat:

szczycieński

Adres strony internetowej:

LOKALIZACJA PROJEKTU

APLIKUJ O DOTACJĘ