WSTECZ :: Strona głównaProjektyProjekt

„Nieobecni, a jednak bliscy…”

Realizowany przez:

Cel:

Wzmocnienie przekonania o własnych możliwościach, odkrycie metod planowego i kreatywnego spędzania wolnego czasu oraz współpracy w grupie, nabycie umiejętności w zakresie komunikacji społecznej oraz nakręcenie cyklu reportaży pod wspólnym tytułem „Nieobecni, a jednak bliscy…” w grupie 18 osób w wieku 14 - 16 lat z terenu miasta i gminy Nowy Staw.

Odbiorcy projektu:

Młodzież w wieku 14 – 16 lat z terenu gminy Nowy Staw

Opis projektu:

Realizacja projektu to szansa na wyrównanie możliwości edukacyjnych młodzieży z miasta i wsi, a także zagospodarowanie czasu wolnego poprzez aktywne działanie. W trakcie projektu powstanie cykl reportaży o osobach z terenu miasta i gminy Nowy Staw, które przez swoją działalność zasłużyły się dla swojej Małej Ojczyzny. Działania projektowe podzielone są na cztery części. Część pierwsza to wyjazd integracyjny połączony ze szkoleniem dotyczącym technologii ITC oraz komunikacji społecznej, podział na grupy, przygotowanie do realizacji projektu. Punktem wyjścia części drugiej jest analiza monografii „Dzieje Nowego Stawu” [2010r.] oraz spotkania z przedstawicielami instytucji formalnych, pozarządowych i osób prywatnych, co zakończy się sporządzeniem listy osób, które warto „ocalić od zapomnienia”. Część trzecia polega na realizacji cyklu reportaży poprzez przeprowadzenie wywiadów filmowych i zmontowanie całego cyklu filmu. Część ostatnia projektu to premiera cyklu reportaży w trakcie konferencji, poprzedzającej Dzień Nowego Stawu oraz rozpowszechnienie filmu poprzez umieszczenie go w Internecie. W trakcie konferencji młodzież przekaże Burmistrzowi Nowego Stawu petycję związaną z powstaniem Kącika Zasłużonych [dotyczy osób nieżyjących].

Budżet projektu:

10 222 zł

Dotacja:

7 000 zł

Rocznik:

RS 2011

Nitka:

Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie "Razem do celu"

Miejscowość:

Nowy Staw

Ulica, nr domu i lokalu:

Bankowa 2

Kod pocztowy i Poczta:

82-230 Nowy Staw

Województwo:

pomorskie

Powiat:

malborski

Adres strony internetowej:

LOKALIZACJA PROJEKTU

APLIKUJ O DOTACJĘ