WSTECZ :: Strona głównaProjektyProjekt

"Po drugiej stronie lustra-młodzież poznaje i promuje podwodny świat Biebrzy"

Realizowany przez:

Cel:

Celem projektu jest zagospodarowanie w mądry i pożyteczny sposób czasu wolnego młodzieży z Goniądza i pokazanie jej w jak niezwykłym miejscu mieszkają. Młodzież będzie miała okazję poznać unikalną na skalę światową florę i faunę Biebrzy na zdjęciach i filmach, a chętni będą mogli poznać podstawy nurkowania pod okiem instruktorów z dużym doświadczeniem zawodowym (trener kadry, były żołnierz ONZ).

Odbiorcy projektu:

Projekt skierowany jest do 15 osób zamieszkujących gminę Goniądz w wieku 16-19 lat.

Opis projektu:

15 uczestników (chłopcy i dziewczęta) weźmie udział w projekcie "Po drugiej stronie lustra-poznajemy i promujemy podwodny świat Biebrzy". Młodzież będzie miała okazję poznać unikalną na skalę światową florę i faunę Biebrzy na zdjęciach i filmach , których autorami są płetwonurkowie z klubu „Meander”, Wszyscy zapoznają się ze sprzętem i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi nad i pod wodą. Osoby chętne i spełniające warunki zdrowia i za zgodą rodziców będą mogli poznać podstawy nurkowania na basenie i akwenie otwartym (6 spotkań praktycznych, 1 teoretycz.) Wszyscy uczestnicy będą brali udział w akcjach sprzątania rzeki i terenów nadrzecznych i pomagać w organizowanych przez płetwonurków zawodach oraz nauczą się podstawowej obróbki filmów i zamieszczania ich na stronie internetowej. Gmina Goniądz leży w Kotlinie Biebrzańskiej utożsamianej z Bagnami Biebrzańskimi, które są jedną z ostoi dzikiej przyrody w Europie. Wchodzi w skład obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski. Jest gminą rolniczą z przewagą małych gospodarstw W związku z tym dużo jest rodzin o bardzo niskich dochodach, utrzymujących się z zasiłków i zagrożonych ubóstwem. Rodzin tych nie stać na finansowanie zajęć dodatkowych dla swoich dzieci.

Budżet projektu:

10 180 zł

Dotacja:

7 000 zł

Rocznik:

RS 2011

Nitka:

Regionalny Konkurs Grantowy

Biblioteka Publiczna w Mońkach

Miejscowość:

Mońki

Ulica, nr domu i lokalu:

Białostocka 25

Kod pocztowy i Poczta:

19-100 Mońki

Województwo:

podlaskie

Powiat:

moniecki

Adres strony internetowej:

LOKALIZACJA PROJEKTU

APLIKUJ O DOTACJĘ