WSTECZ :: Strona głównaProjektyProjekt

Z nauką za pan brat

Cel:

Cele projektu: - wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z Ursynowa i okolicznych wsi - rozwijanie zainteresowań młodzieży - pobudzanie postaw aktywnych wśród młodzieży - rozbudzanie twórczości, kreatywnego myślenia - wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli poprzez wprowadzanie metod aktywizujących - utworzenie miejsca pozwalającego młodym ludziom i nauczycielom bliższe poznanie się i integrację ze środowiskiem lokalnym

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu są uczniowie gimnazjum oraz młodzież w wieku 13-18 lat.

Opis projektu:

Projekt zakłada utworzenie Klubu Naukowca w ramach którego będą prowadzone zajęcia z zakresu doświadczeń chemicznych, fizycznych, geograficznych i biologicznych. Tematyka zajęć oparta jest na książce Klub Młodego Odkrywcy wydanej w ramach programu Równać Szanse. Doświadczenia przeprowadzane będą przez uczestników pod nadzorem nauczycieli i wolontariuszy. Klub będzie miejscem spotkań dla młodych ludzi. Zakończeniem projektu będzie festyn Czy 2+2 to 4? gdzie młodzi odkrywcy zaprezentują swoje osiągnięcia. Przygotowana zostanie wystawa zdjęć przedstawiająca prace podczas zajęć. Uczestnikami festynu będą rodzice, nauczyciele, wolontariusze oraz zaproszeni goście i władze gminy. Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na zakup materiałów zajęć oraz zakup aparatu aparatu cyfrowego niezbędnego do udokumentowania oryginalnych zajęć jak również do przeprowadzenia niektórych doświadczeń. W efekcie młodzież zainteresuje się światem nauki, nauczy się planowania działań, pracy w grupie, rozbudzi chęć do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowania postaw aktywnych. Nauczyciele i uczniowie rozwiną aktywne formy pracy. Dzięki Klubowi młodzi mieszkańcy i ich opiekunowie poznają sie bliżej i zintegrują ze sobą.

Budżet projektu:

7 630 zł

Dotacja:

5 600 zł

Rocznik:

RS 2006

Nitka:

Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Nasze Dzieci w Ursynowie

Miejscowość:

Ursynów

Ulica, nr domu i lokalu:

Ursynów 38a

Kod pocztowy i Poczta:

26-903 Głowaczów

Województwo:

mazowieckie

Powiat:

kozienicki

Adres strony internetowej:

LOKALIZACJA PROJEKTU

APLIKUJ O DOTACJĘ