WSTECZ :: Strona głównaProjektyProjekt

…sami nie wiecie co posiadacie - łęczycka młodzież odkrywa swoje miasto

Cel:

Celem projektu jest przybliżenie jego odbiorcom pośrednim i bezpośrednim wspaniałej historii królewskiego miasta Łęczyca, poznanie życia jego mieszkańców, problemów miasta, szans jego rozwoju.

Odbiorcy projektu:

Bezpośredni odbiorcy to ok. 20-osobowa grupa uczniów naszego gimnazjum - mieszkańcy Łęczycy - zainteresowani tematem projektu. Co najmniej połowę grupy stanowić będą uczniowie z rodzin trudnych i zaniedbanych. Uczniowie gimnazjum to młodzież w wieku 13-16 lat. Odbiorcy pośredni to wszyscy uczniowie naszej szkoły, rodzice, społeczność lokalna.

Opis projektu:

Bezpośredni uczestnicy projektu przez swoje zaangażowanie w działania będą uczyć się postaw prospołecznych, zaangażowania w życie społeczności lokalnej, odpowiedzialności za swoją małą ojczyznę. Planujemy współpracę z łęczyckim Muzeum na zamku, Towarzystwem Miłośników Ziemi Łęczyckiej, organizując spotkania, prelekcje i zwiedzanie miasta. Życie współczesnych mieszkańców miasta uczestnicy projektu będą poznawać przeprowadzając wywiady, organizując spotkania z przedstawicielami społeczności lokalnej. O przyszłości miasta, jego możliwościach rozwoju dowiedzą się od przedstawicieli władz lokalnych. W czasie trwania projektu prowadzona będzie Księga projektu, wszystkie działania będą miały swoją dokumentacje fotograficzną i filmową. Relacje z realizacji projektu zamieszczać będziemy też na stronach internetowych szkoły. Umożliwi to też uczestnikom projektu na rozwinięcie umiejętności posługiwania się fotograficznym aparatem cyfrowym, komputerem i korzystania z Internetu. Kulminacją naszego projektu ma być widowisko teatralne z wykorzystaniem technik multimedialnych, w którym historia miasta łączyłaby się z jego teraźniejszością i wizją przyszłości.

Budżet projektu:

10 746 zł

Dotacja:

4 900 zł

Rocznik:

RS 2006

Nitka:

Regionalny Konkurs Grantowy

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy

Miejscowość:

Łęczyca

Ulica, nr domu i lokalu:

Szkolna 4

Kod pocztowy i Poczta:

99-100 Łęczyca

Województwo:

łódzkie

Powiat:

łęczycki

Adres strony internetowej:

LOKALIZACJA PROJEKTU

APLIKUJ O DOTACJĘ