WSTECZ :: Strona głównaProjektyProjekt

Żywe muzeum

Cel:

Celem projektu jest stworzenie wystawy, która będzie dostępna dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kościańskiego. Głównym założeniem pomysłodawców jest powołanie do życia ekspozycji, dzięki której uczniowie poznają i przybliżą sobie dawne techniki rzemieślnicze.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami i realizatorami projektu będą członkowie Bractwa Jest to młodzież w wieku od 13 do 19 lat zamieszkująca teren powiatu kościańskiego.

Opis projektu:

W ramach projektu planujemy zakup materiałów koniecznych do wykonania ekspozycji (stal, narzędzia) oraz wykonanie przedmiotów, które znajdą się na wystawie. Następnie wystawę umieścimy w wybranej szkole, gdzie nastąpi jej uroczyste otwarcie. Po miesiącu zostanie ona przeniesiona do następnej szkoły. Wyboru szkół, w których znajdzie się ekspozycja dokonamy w sierpniu. Głównym efektem tego projektu będzie stworzenie młodzieży szansy na poznanie historii w sposób namacalny. Zajęcia z historii staną się ciekawsze i zdecydowanie bardziej utkwią młodzieży w pamięci. Dzięki powstaniu „Żywego muzeum' uczniowie lokalnych szkół poznają dawne rzemiosło i sztukę z nim związaną. Efektem działań projektu będzie również przeprowadzenie warsztatów dla zainteresowanej młodzieży oraz podniesienie „wartości' małej ojczyzny, w której mieszkają uczniowie. Ponadto w wielu młodych ludziach tkwi chęć tworzenia, wyrażania siebie. Dajemy im szanse wcielenia się w jedną z ról, która była codziennością 300 lat temu, nie ograniczamy ich pragnień i wyobraźni zasadami i regułami panującymi na co dzień w świecie dorosłych. Planujemy zakup sprzętu oraz materiałów potrzebnych do wykonania ekspozycji. Jej stworzeniem zajmą się członkowie Bractwa. Za część środków zakupimy materiały konieczne do przeprowadzenia warsztatów i szkoleń dla młodzieży.

Budżet projektu:

36 000 zł

Dotacja:

20 000 zł

Rocznik:

RS 2006

Nitka:

Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Krzywińskie Towarzystwo Kulturalne, Krzywiń

Miejscowość:

Krzywiń

Ulica, nr domu i lokalu:

gen. D. Chłapowskiego 34

Kod pocztowy i Poczta:

64-010 Krzywiń

Województwo:

wielkopolskie

Powiat:

kościański

Adres strony internetowej:

LOKALIZACJA PROJEKTU

APLIKUJ O DOTACJĘ