WSTECZ :: Strona głównaProjektyProjekt

Z kulturą przez wieki - Średniowiecze

Realizowany przez:

Cel:

Uczniowie naszej szkoły mieszkający na wsi mają ograniczony dostęp do dóbr kultury. Ze względów finansowych trudno jest zorganizować wyjazdy do muzeum, galerii, na wystawy. Wynika to również z małego zainteresowania i niskiej świadomości kulturowej zarówno dzieci jak i ich rodziców. Są tu jednak uczniowie z dużymi aspiracjami i zdolnościami, którzy chcieliby uczestniczyć w życiu artystycznym i rozpocząć naukę w liceum, z podobnymi doświadczeniami jak uczniowie z dużych miast, dla których dostęp do kultury jest prostszy. Szansą na uatrakcyjnienie zajęć i zdobycie nowych umiejętności będzie możliwość pracy z programem graficznym Corel. Głównym celem projektu jest umożliwienie uczniom z małych wsi dostępu do dóbr kultury zgromadzonych w muzeach, galeriach oraz uczestnictwa w działaniach artystycznych jako odbiorcy sztuki (koncert, widowisko teatralne) i jej twórcy. Ważne jest także rozszerzanie wiedzy na temat regionalnego dziedzictwa kulturowego. Szansę na rozwój stworzy uczniom praca na komputerze z wykorzystaniem programu graficznego. Działania te mają na celu rozwijanie wyobraźni twórczej oraz wyrównanie szans edukacyjnych w momencie rozpoczęcia nauki w szkole średniej.

Odbiorcy projektu:

Uczniowie II i III klasy Gimnazjum w Pluskowęsach, mieszkańcy gminy Chełmża, wyrażający chęć kontynuacji nauki w szkole średniej. Projekt realizowany będzie w szkole po zakończeniu zajęć lekcyjnych w formie warsztatów, po których uczniowie rozwiezieni zostaną do domów autobusem szkolnym. Na planowane wyjazdy ( w zależności od wysokości dotacji) zostanie wynajęty autokar.

Opis projektu:

Projekt ma charakter cykliczny. Średniowiecze to jego pierwsza część. W założeniu cykl ma objąć każdą epokę w historii literatury i sztuki realizowaną w kolejnych latach. Celem projektu jest korelacja międzyprzedmiotowa ( j. polski, historia, plastyka, muzyka, informatyka) mająca uświadomić uczniom gimnazjum charakterystyczne zjawiska zachodzące jednocześnie w literaturze, sztuce, kulturze epoki średniowiecza i ich wzajemne oddziaływanie na siebie oraz poszerzenie wiadomości i umiejętności z powyższego zakresu. Efektem końcowym będą prezentacje multimedialne z wykorzystaniem programu graficznego Corel ukazujące epokę średniowiecza jako spójną całość. Projekt ten jest adresowany do uczniów klas II i III gimnazjum, mających zamiar kontynuować naukę w szkole średniej. Działania będą polegały przede wszystkim na aktywnym uczestnictwie uczniów w warsztatach literackich, plastycznych, muzycznych i zajęciach w pracowni komputerowej oraz wyjazdach do ciekawych miejsc i spotkaniach z zaproszonymi gośćmi. W efekcie uczniowie rozwiną swoje zainteresowania, umiejętności współdziałania w zespole i skutecznej komunikacji. Wynikiem uczestnictwa uczniów w projekcie będzie praktyczne wykorzystanie nowoczesnych programów graficznych oraz aktywne uczestnictwo w działaniach plastycznych. W związku z tym dotacja zostanie przeznaczona przede wszystkim na wyjazdy do muzeum, galerii, teatru, na koncerty oraz na zakup bardzo potrzebnego programu graficznego, materiałów plastycznych, albumów o sztuce i książek z poezją średniowiecza.

Budżet projektu:

15 899 zł

Dotacja:

10 600 zł

Rocznik:

RS 2006

Nitka:

Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Gimnazjum w Pluskowęsach

Miejscowość:

Pluskowęsy

Ulica, nr domu i lokalu:

Pluskowęsy

Kod pocztowy i Poczta:

87-140 Chełmża

Województwo:

kujawsko-pomorskie

Powiat:

toruński

Adres strony internetowej:

LOKALIZACJA PROJEKTU

APLIKUJ O DOTACJĘ