WSTECZ :: Strona głównaProjektyProjekt

Żywe Muzeum Przyrodnicze

Cel:

Celem projektu jest rozwinięcie umiejętności planowania własnej ścieżki kariery.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu jest grupa 28 dziewcząt i chłopców w wieku od 16 do 18 lat czyli głównie uczniowie pierwszych i drugich klas szkół średnich. Większość to uczniowie rakszawskich techników, pozostali to uczniowie łańcuckich liceów. Zdecydowana większość młodzieży to mieszkańcy wsi i gminy Rakszawa

Opis projektu:

Projekt powstał w oparciu o sugestie młodzieży związane z ich zainteresowaniami oraz potrzebami poznawczymi, jakie wynikły z ankiet i rozmów. Projekt ma charakter przyrodniczy. Głównym pomysłem i wizytówką projektu jest Żywe Muzeum Przyrodnicze, w którym znajdują się: dział przyrody nieożywionej z okazami geologicznymi oraz wykonanymi przez młodzież modelami zjawisk przyrodniczych. Druga część Muzeum jest namiastką deszczowego lasu tropikalnego. W zamkniętych terrariach powstało orchidarium, paludarium, rosiczkarium i bambusarium. Do ważniejszych działań należą wyjazdowe ćwiczenia terenowe z geologii, eksperymenty przyrodnicze, 'Akademia tropiku'. Projekt opiera się o wykorzystanie najnowszych technologii pomiarowo-kontrolnej, pozwalającej na zautomatyzowanie większości czynności w tropikalnych mikrośrodowiskach. Wykorzystano w działaniach technologię komputerową i sprzęt audiowizualny. Dominuje metoda projektu, ćwiczenia terenowe i eksperymenty.

Budżet projektu:

62 860 zł

Dotacja:

48 900 zł

Rocznik:

RS 2008

Nitka:

Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Towarzystwo Kultury Fizycznej w Rakszawie

Miejscowość:

Rakszawa

Ulica, nr domu i lokalu:

ul. Środkowa 325

Kod pocztowy i Poczta:

37-111 Rakszawa

Województwo:

podkarpackie

Powiat:

łańcucki

Adres strony internetowej:

LOKALIZACJA PROJEKTU

APLIKUJ O DOTACJĘ