WSTECZ :: Strona głównaProjektyProjekt

Żyj inaczej

Cel:

Styl życia i zachowania zdrowotne determinują w największym stopniu stan zdrowia dzieci, młodzieży , dorosłych. Coraz mniej młodych ludzi uprawia turystykę, sport. Czas zabiera im oglądanie telewizji, komputer, a także coraz dłuższa nauka w szkole. Nic więc dziwnego, że wzrasta liczba dzieci z wadami postawy, młodzieży biernej uzależnionej od reklam telewizyjnych. Poprzez realizację projektu chcemy umożliwić zdobycie umiejętności zaspakajania swoich potrzeb i aspiracji, życia twórczego oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych a także kształtowanie w swoim otoczeniu właściwych relacji międzyludzkich, w oparciu o zdrowe sportowe zasady. Oferta szkół w naszej gminie jest tylko schemat edukacyjny, który nie zaspakaja potrzeb dzieci i młodzieży. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom chcemy zmienić model „średniaka' na model kreatywnego, twórczego, wierzącego we własne siły młodego człowieka.

Odbiorcy projektu:

Młodzież z miejscowości Lądek Zdrój

Opis projektu:

Niniejszy projekt opiera się na: a) Tworzeniu trwałej grupy inicjatywnej, która zrealizuje napisany przez siebie program spartakiady - od etapu planowania, podziału zadań, realizację do ewaluacji. b) Wspólnym zaplanowaniu i wykonaniu ogródka lekkoatletycznego -jako bazy późniejszych wyczynów sportowych, c) Programie spartakiady -jako końcowego elementu. Uczestnikami projektu będzie młodzież w wieku 11-18 lat z gminy Lądek Zdrój ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży ze wsi. Spodziewane efekty projektu: • powstanie trwałej grupy młodzieżowej kreującej zdrowy styl życia ciekawy sposób spędzania wolnego czasu oraz budowanie wsparcia grupy rówieśniczej w społeczności lokalnej • powstanie trwałej bazy edukacji sportowej Dotacja zostanie przeznaczona na: • umożliwienie stworzenia grupy inicjatywnej oraz późniejszych grup rówieśniczych w celu pobudzenia działania oddolnego, • działania reklamujące te inicjatywę. • Sprzęt i środki umożliwiające przygotowanie spartakiady, • Materiały budowlane, • Przewóz uczestników z pobliskich wsi.

Budżet projektu:

9 104 zł

Dotacja:

7 000 zł

Rocznik:

RS 2005

Nitka:

Regionalny Konkurs Grantowy

Klub Sportowy Trojan w Lądku Zdroju

Miejscowość:

Lądek Zdrój

Ulica, nr domu i lokalu:

Kłodzka 45

Kod pocztowy i Poczta:

57-540 Lądek Zdrój

Województwo:

dolnośląskie

Powiat:

kłodzki

Adres strony internetowej:

LOKALIZACJA PROJEKTU

APLIKUJ O DOTACJĘ