WSTECZ :: Strona głównaProjektyProjekt

Z kamerą wśród twórczości ludowej

Cel:

Zorganizowanie form aktywnego spędzenia wolneg czasu dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania. Rozwijanie umiejętności poznawczych, manualnych oraz wyrabianie nawyku spędzenia czasu w sposób twórczy. Działania te pozwolą na rozwój ruchu artystycznego. Utworzenie koła ' Młodych filmowców'. Utrwalenia tego co cenne i ciekawe w gminie.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu jest młodzież w wieku od 14 do 17 lat z gminy Sawin. Na zajęcia warsztatowe w GOK i spotkania z twórcami ludowymi z terenu gminy uczestnicy dowiezieni zostaną pojazdem prywatnym. W zależności od pogody przesiądziemy się na rowery, są to odległości z rzędu paru kilometrów.

Opis projektu:

Projekt skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich. Założeniem projektu jest utworzenie klubu filmowego, do którego wstąpi 16 osób i pośrednich uczestników 20 osób, którzy będą uczęszczać na warsztaty twórczości ludowej. Podczas prowadzonych warsztatów z twórcami, młodzież uczestnicząca bezpośrednio w warsztatach rozwija umiejętności teoretyczne i praktyczne. Nagrywając kamerą, utrwalają krok po kroku warsztat pracy i różnorodną twórczość artystyczną tj.; haft, rzeźba, malarstwo, pisanie tradycyjnych pisanek, wyrób palm wielkanocnych. Powstały materiał ma służyć jako cenne źródło przemijającego rękodzieła i tradycji ludowych, jak również pierwsze dzieło filmowców.

Budżet projektu:

8 730,00 zł

Dotacja:

7 000,00 zł

Rocznik:

RS 2007

Nitka:

Regionalny Konkurs Grantowy

Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin w Sawinie

Miejscowość:

Sawin

Ulica, nr domu i lokalu:

ul. Chutecka 12

Kod pocztowy i Poczta:

22-107 Sawin

Województwo:

lubelskie

Powiat:

chełmski

Adres strony internetowej:

LOKALIZACJA PROJEKTU

APLIKUJ O DOTACJĘ