WSTECZ :: Strona głównaAktualnościKonkurs specjalnyKonkurs Specjalny na 100-lecie 2018

Przedłużamy nabór wniosków w konkursie specjalnym „100-lecie odzyskania niepodległości” do 4 kwietnia do północy!

30 marca 2018 08:05

W związku z licznymi telefonami i mailami przedłużamy nabór wniosków w konkusie specjalnym „100-lecie odzyskania niepodległości” do 4 kwietnia do 23:59!

W związku z przypadającym w 2018 roku stuleciem odzyskania niepodległości ogłosiliśmy konkurs specjalny, którym młodzi ludzie będą mogli uczcić 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości prowadząc działania poruszające tematy istotne dla ich rówieśników i lokalnej społeczności.

Motto konkursu: „Ojczyzna jest wokół nas”.

 

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały wśród młodych ludzi postawy obywatelskie, troskę o lokalne środowisko, aktywne angażowanie się na rzecz dobra wspólnego i poczucie dumy z historycznych osiągnięć polskiego społeczeństwa. Zgłaszane projekty mogą obejmować szeroką paletę działań, np. kampanie społeczne, konkursy, gry terenowe, festyny, wystawy, koncerty, spektakle, spotkania publiczne, itp.

 

Uczestnikami projektów powinni być młodzi ludzie w wieku od 13 do 19 lat (z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, trzecich klas  gimnazjalnych i uczniowie szkół średnich) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tyś. mieszkańców). Dodatkowo, dopuszczalny jest udział osób, które brały udział w projektach realizowanych w Programie Równać Szanse w ubiegłych latach (bez względu na wiek).

 

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów i  fundacje), domy kultury i biblioteki z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tyś. mieszkańców), które wcześniej otrzymały co najmniej jedną dotację w Programie Równać Szanse.

W ramach konkursu można ubiegać się o dotacje w wysokości do 8,5 tys. zł.

Nabór wniosków trwa do 4 kwietnia 2018 r., do 23:59.

Termin realizacji projektów: 1 czerwca – 30 listopada 2018 r.

 Zasady konkursu

 Wzór formularza wniosku

 Kryteria oceny merytorycznej

 


Zapraszamy do udziału w konkursie!WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
APLIKUJ O DOTACJĘ