WSTECZ :: Strona głównaAplikuj o dotacjęKonkursy dotacyjne

KONKURSY DOTACYJNE

W ramach Programu „Równać Szanse” ogłaszane są:

 

Konkursy otwarte:

 •  Ogólnopolski Konkurs Grantowy (OKG) - nabów wniosków rozpocznie się w 2020 roku (szczegóły wkrótce)

Konkurs ma dwa etapy, wnioski składać mogą organizacje pozarządowe mające siedzibę w miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz biblioteki i domy kultury, które od roku 2008 zrealizowały co najmniej jeden projekt w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego. W pierwszym etapie wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim wybrane organizacje po odbyciu szkolenia mogą składać projekty.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które: rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, skutecznego planowania, zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów; wzmacniają wiarę we własne możliwości.

Maksymalna kwota dotacji to 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy, realizowane ze stałą grupą minimum 20 młodych ludzi w wieku 13-19 lat.

 

Przykładowe formularze dokumentów konkursowych (mogą ulec zmianie przed ogłoszeniem konkursu):

Zasady konkursu do pobrania   Wzór formularza wniosku, etap I   Kryteria oceny merytorycznej 

 

 • Regionalny Konkurs Grantowy (RKG) - nabór wniosków trwa do 8 października 2019 r.

To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.

Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat.

(Konkurs ogłaszany jest w sierpniu)

 

Przykładowe formularze dokumentów konkursowych (mogą ulec zmianie przed ogłoszeniem konkursu):

Zasady konkursu do pobrania  Wzór formularza wniosku  Kryteria oceny merytorycznej 

 Więcej o konkursie: TUTAJ

Konkursy zamknięte:

 

 • Fora Lokalne I etap 

Konkurs przeznaczony jest dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Programie „Równać Szanse” i mają siedzibę w miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Celem konkursu jest zorganizowanie Lokalnego Forum Programu „Równać Szanse”, które będzie miejscem spotkania osób zainteresowanych wspieraniem rozwoju młodych ludzi i podjęciem wspólnej dyskusji na temat zasobów środowiska i wszelkich barier leżących u podstaw mniejszych szans młodych ludzi z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. Pożądanym efektem forum jest podjęcie inicjatyw lokalnych działań na rzecz młodych ludzi mieszkających w danym środowisku. Maksymalna kwota dotacji wynosi 5 000 zł.

Konkurs ogłaszany jest w lutym.

 

 • Fora Lokalne II etap

Konkurs jest przeznaczony dla wybranych organizacji, które najlepiej zrealizowały fora lokalne w poprzednim roku. Fora na II etapie mają być miejscem, w którym możliwa będzie kontynuacja dyskusji na temat zasobów środowiska lokalnego i barier leżących u podstaw mniejszych szans młodych ludzi z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. Dyskusja ta będzie prowadzona w oparciu o sporządzoną wcześniej diagnozę środowiska.

Organizacje mogą starać się o dofinansowanie do 7 000 zł na przeprowadzenie diagnozy środowiska lokalnego i zorganizowanie forum.

Konkurs ogłaszany jest w lutym.

 

 • Projekty Modelowe

Konkurs adresowany jest do organizacji, które zrealizowały najlepsze projekty w zakończonej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse”. Wybrane organizacje mogą otrzymać dotację do 15 000 zł na opracowanie metodyki swojego projektu i wydanie jej w formie publikacji.

Konkurs ogłaszany jest w styczniu.

 

 • Projekty Modelowe - Replikacje

Konkurs skierowany jest do organizacji, które opracowały metodykę swojego projektu i wydały ją w formie publikacji Projektu Modelowego w ramach Programu „Równać Szanse”.

Celem konkursu jest upowszechnienie metod działań Projektów Modelowych Programu „Równać Szanse” poprzez przeszkolenie przedstawicieli organizacji lub instytucji, które zainteresowane są realizacją i wprowadzeniem działań według metodyki wybranego Projektu Modelowego w nowym środowisku. Organizacje mogą się starać się o dotacje do 20 000 zł.

Konkurs ogłaszany jest w styczniu.

 • Konkurs Projekty Młodzieżowych Liderów 

Konkurs przeznaczony dla wybranych organizacji, które rekomendowały uczestników na Szkolenie Młodzieżowch Liderów Programu Równać Szanse. Warunkiem niezbędnym jest koordynowanie projektu przez Młodzieżowego Lidera, który uczestniczył w szkoleniu, któremu pomaga Patron - osoba delegowana przez organizację lub instytucję. Maksymalna kwota dotacji o jaką może ubiegać się organizacja lub instytucja to 5000 zł, na projekty trwające min. 2 miesięce. 

Konkurs ogłaszany jest w lipcu

Aby uzyskać informacje o ogłaszanych konkursach zapraszamy do działu aktualności lub prosimy o kontakt mailowy rownacszanse@pcyf.org.plWIĘCEJ AKTUALNOŚCI

WASZE WSPOMNIENIA ZWIĄZANE Z PROGRAMEM

 • "Jako koordynator projektu Szwung Młodych programu grantowego Równać Szanse nabyłem nowe umiejętności w pracy z młodzieżą. Młodzież pokazała wielkie zaangażowanie w realizację projektu i była to dla nich niezwykła przygoda. Lokalna społeczność kibicowała młodym w ich działaniu. .."
  Klaudiusz
 • "Projekt ten nauczył mnie pracy w grupie i poznałam masę cudownych osób innych po raz pierwszy, resztę poznałam lepiej, odkryłam w sobie, miłość do śpiewania oraz przełamałam tremę sceniczną mogąc to robić z ludźmi których kocham całym sercem i są dla mnie jak rodzina, nigdy nie .."
  Maja
 • "Mój udział w projekcie był fajną i niezapomnianą przygodą. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z gwarą śląską. U mnie w domu nikt nią nie mówi, aż tu nagle zaczęłam się jej uczyć. Poznawałam zupełnie nowe słowa, z czasem nawet zaczęłam co nieco "godoć". Dla mnie to było coś .."
  Patrycja Błach
 • "Przygodę z RS zaczęłam w 2016 roku, właściwie przez przypadek. Zajrzałam do biblioteki w której władzę sprawowała cudowna Aneta Możdżanowska i tak się zaczęło. Początki w projekcie były pasmem przeplatających się przyjemności i wyzwań. Szybko taniec z ogniem stał się moją .."
  gabas
 • "MOJE DWUDZIESTOLECIE Z PROGRAMEM "RÓWNAĆ SZANSE" Kilka słów wstępu Jest rok 2020, to już prawie 20 lat, od kiedy rozpocząłem współpracę z Programem Równać Szanse. Jest to na tyle długi okres czasu, aby bez emocji na chłodno ocenić wszystko co miało znaczący wpływ .."
  Mieczysław
 • "Projekt, w którym dane mi było uczestniczyć miał miejsce w 2006 roku. Bardzo ciekawie w wywiadzie opowiadał o nim Radosław Lis. Ja również mam miłe wspomnienia związane z projektem. Poznaliśmy mnóstwo ciekawostek o średniowieczu, których nie ma w podręcznikach historii. Zwiedziliśmy .."
  Asia M.
 • "Do pierwszego projektu podeszliśmy z nie mniejszym zaciekawieniem niż młodzież. Trochę po omacku wybraliśmy temat "Z kulturą przez wieki - Średniowiecze". Na nasze wspólne szczęście okazało się to strzałem w dziesiątkę. A może nie o temat tu chodziło, a o coś zupełnie innego? .."
  Danka
 • "Na początku Od kiedy się znamy? W 2005 roku zobaczyłam ogłoszenie o konkursie (RKG) w gazecie. Jestem na tyle odchylona, że gdy coś widzę, to zaraz sobie zadaję pytanie: ,,Czy to się przyda w szkole?". Złożyłam wniosek i dostaliśmy grant na projekt. Potem jeszcze były trzy, ale już .."
  Grażyna
 • "Byłam koordynatorką w OKG. Projekty OKG wspominam najlepiej. Dlaczego? Bo tam zauważałam rzeczywistą zmianę w uczestnikach. Młodzi ludzie wchodzili do programu z niepewnością, z brakiem wiary, ale też z ciekawością ? ?może będzie fajnie?. Później zawsze następowało zdziwienie: ?a.."
  KasiaJ
 • "Zastanawiając się nad tymi latami to tak naprawdę z jednej strony można zobaczyć z jak wieloma młodymi ludźmi współpracowaliśmy, a z drugiej trudno wybrać konkretne wspomnienie, bo wydaje się, że każde jest ważne i to nie tylko dla mnie ale szczególnie dla młodzieży. Postanowił.."
  Paweł Pawłowski
 • "To był jeden z lepszych projektów, jakie miałam przyjemność prowadzić. Młodzież spisała się na medal - w pełni zaangażowana, zdeterminowana, zachwycona tematem. Jako koordynator miałam przyjemność patrzeć jak się rozwijają, jaką radość czerpią z każdego warsztatu, jak się str.."
  Beata
 • "Nigdy wcześniej się nie spodziewałam, że będę współtworzyć książkę. Dlaczego to doświadczenie wspominam? Bo było to w roku 2008 i stanowiło zwieńczenie pracy nad wieloma projektami, na które fundusze nasze stowarzyszenie pozyskało w ramach programów "Równać Szanse". Najpierw poj.."
  Dorota
 • "Bardzo mi miło, że w ramach 20-lecia Programu "Równać Szanse" mogę odbyć tę podróż w czasie i przywołać w pamięci miłe wspomnienia sprzed wielu lat. Przyznam szczerze, że nie pamiętam dokładnych nazw projektów, które miałam przyjemność koordynować, ani szczegółowych terminarz.."
  Marta
 • "2011 rok - razem z Asią byłyśmy studentkami i działałyśmy w Stowarzyszeniu Kulturalnym EURO-ART, które było wtedy początkującą organizacją. Nie miałyśmy doświadczenia ani w pisaniu wniosków, ani w diagnozowaniu społeczności lokalnej, ale chciałyśmy zrealizować działania artysty.."
  Agata
 • "Z Programem Równać Szanse jestem od 2010 r. To program, który w nas zakiełkował, wyrósł i zaowocował. Każdego roku wraz z młodzieżą chcemy, aby u nas się działo, aby młodzi mogli rozwijać swoje pasje, dosięgać gwiazd, robić to, o czym marzą. Każdy projekt i każdy rok to nowi lu.."
  Gabi
 • "Z programem Równać Szanse współpracuję już od 2005 roku - jeśli dobrze pamiętam. Mamy jako Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe za sobą zrealizowane projekty w ramach RKG i OKG. Jeśli chodzi o doświadczenie, to przede wszystkim należny podkreślić permanentny rozwój programu a tym sam.."
  MarMen
Dodaj swoje wspomnienie! »