WSTECZ :: Strona głównaAktualnościInneWeź udział w Konkursie Nasze Równać Szanse!

Przedłużamy "Nasze Równać Szanse" do 28 lutego!

23 stycznia 2020 12:00

Promuj swoje działania i pokaż sukces projektu prowadzonego w ramach Programu „Równać Szanse 2018”. Ogłaszamy Konkurs Nasze Równać Szanse!

 

W konkursie mogą wziąć udział organizacje, instytucje oraz grupy nieformalne, które otrzymały co najmniej jedną dotację w konkursach realizowanych w ramach Programu Równać Szanse 2018:

  • Ogólnopolski Konkurs Grantowy;
  • Regionalny Konkurs Grantowy;
  • Projekty Modelowe - Publikacje;
  • Projekty Modelowe – Replikacje;
  • Fora lokalne I etap;
  • Fora lokalne II etap;
  • Konkurs Specjalny – 30 lat wolności 1989 – 2019;
  • Konkurs Młodzieżowych Liderów.

 

Formy złożonej w konkursie pracy – filmy i zdjęcia. Zachęcamy do korzystania z wszystkich dostępnych form i stylów. 

 

Konkurs służy wybraniu, nagrodzeniu i upowszechnieniu przykładów twórczej prezentacji efektów projektów i metod pracy z młodzieżą, które stosowane są przez organizacje i instytucje biorące udział w Programie „Równać Szanse”.

Zapraszamy do skoncentrowania się na osobistych historiach ludzi, na pokazaniu zmian w podejściu do młodzieży w lokalnym środowisku, a także na wypromowaniu inicjatyw, które mogą być inspiracją dla innych społeczności.


Realizatorzy powinni pokazać, na czym polega sukces ich projektów oraz jakie pozytywne zmiany i korzyści wynikają z udziału w Programie Równać Szanse. Zależy nam, aby złożone prace zachęcały inne osoby, organizacje i grupy do udziału w konkursach i realizacji projektów w ramach Programu.

                                                                      

Prace powinny mieścić się w jednej z poniższych kategorii:

Kategoria I – Ja po projekcie Równać Szanse;

Kategoria II – My i Nasze działania w Równać Szanse;

Kategoria III – Nasza organizacja/Nasze środowisko po Równać Szanse;

Kategoria IV – Absolwenci Równać Szanse.

 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone dotacjami do 4 000 zł. Termin zgłaszania prac konkursowych 28 lutego 2020 r. 

 

Najważniejsze terminy:

23 stycznia 2020 r. – ogłoszenie konkursu;

28 lutego 2020 r. – termin zgłaszania prac konkursowych;

6 marca 2020 r. – ogłoszenie wyników konkursu;

6 kwietnia 2020 r. – termin odesłania umowy dotacyjnej;

10 kwietnia 2020 r. – termin wypłacenia nagrody;

1 kwietnia – 31 lipca 2020 r. – możliwość wydatkowania nagrody;

1 października 2020 r. - termin złożenia raportu końcowego.

 

Pliki do pobrania:

Zasady konkursu

          

Karta zgłoszenia dla prezentacji zdjęć i plików multimedialnych (plik Word)

   

Instrukcja wysłania pracy konkursowej poprzez Wetransfer

        

Wzór zgody na przetwarzanie danych

        

Instrukcja zgłoszenia filmu

        

Instrukcja zgłoszenia zdjęć

        


Informację dotyczącą wykorzystania muzyki w filmach i prezentacjach z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa znajdą Państwo na stronie programu Działaj Lokalnie pod linkiem: http://dzialajlokalnie.pl/strefa-grantobiorcy/opowiedz/ (plik: muzyka w pracach konkursowych).

 WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
APLIKUJ O DOTACJĘ