WSTECZ :: Strona głównaAktualnościInneKonkurs Nasze Równać Szanse

Do 15 stycznia trwa nabór zdjęć i filmów w konkursie Nasze Równać Szanse

1 stycznia 2019 10:02

W ramach konkursu można zgłaszać  prace graficzne i multimedialne w czterech kategoriach.

Celem konkursu jest zachęcenie organizacji i instytucji do promowania działań i sukcesów osiągniętych w projektach prowadzonych w ramach Programu „Równać Szanse 2017”, a dzięki temu – do zainteresowania innych osób, organizacji czy instytucji udziałem w Programie. 

W konkursie mogą wziąć udział organizacje, instytucje oraz grupy nieformalne, które otrzymały co najmniej jedną dotację w konkursach realizowanych w ramach Programu Równać Szanse 2017 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności:

 -Ogólnopolski Konkurs Grantowy;

- Regionalny Konkurs Grantowy;

- Projekty Modelowe - Publikacje;

- Projekty Modelowe – Replikacje;

- Fora lokalne I etap;

- Fora lokalne II etap;

- Konkurs Specjalny – 100-lecie niepodległości;

- Konkurs Młodzieżowych Liderów.

 

Forma złożonej w konkursie pracy może być dowolna, mogą to być:

- filmy,

- zdjęcia,

- prezentacje multimedialne,

- fotocasty i inne.

 

Zachęcamy do korzystania z tych form, które są dla aplikującej organizacji najbliższe. Zapraszamy również do skoncentrowania się na osobistych historiach ludzi, na pokazaniu zmian w podejściu do młodzieży w lokalnym środowisku, a także na wypromowaniu inicjatyw, które mogą być inspiracją dla innych społeczności.

 

Realizatorzy powinni pokazać, na czym polega sukces ich projektów oraz jakie pozytywne zmiany i korzyści wynikają z udziału w Programie Równać Szanse. Zależy nam, aby złożone prace zachęcały inne osoby, organizacje i grupy do udziału w konkursach i realizacji projektów w ramach programu.

Prace powinny mieścić się w jednej z poniższych kategorii:

Kategoria I – Ja po projekcie Równać Szanse;

Kategoria II – My i Nasze działania w Równać Szanse;

Kategoria III – Nasza organizacja/Nasze środowisko po Równać Szanse;

Kategoria IV – Absolwenci Równać Szanse.

 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone dotacjami do 4 000 zł.

 

Najważniejsze terminy:

10 października 2018 r. – ogłoszenie konkursu;

15 stycznia 2019 r. – termin zgłaszania prac konkursowych;

22 stycznia 2019 r. – ogłoszenie wyników konkursu;

4 lutego 2019 r. – termin przesyłania formularza nagrody;

4 marca 2019 r. – termin odesłania umowy dotacyjnej;

8 marca 2019 r. – termin wypłacenia nagrody;

1 marca – 31 sierpnia 2019 r. – możliwość wydatkowania nagrody;

1 października 2019 r. - termin złożenia raportu końcowego.

 

Pliki do pobrania:

Zasady konkursu
Karta zgłoszenia dla prezentacji zdjęć i plików multimedialnych (plik Word)
Przykładowa plansza końcowa dla plików multimedialnych
Instrukcja wysłania pracy konkursowej poprzez Wetransfer
Formularz przekazany organizacji po rozstrzygnięciu konkursu
Wzór prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej
Wzór zgody na przetwarzanie danych
Instrukcja zgłoszenia filmu
Instrukcja zgłoszenia zdjęć
Informację dotyczącą wykorzystania muzyki w filmach i prezentacjach z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa znajdą Państwo na stronie programu Działaj Lokalnie pod linkiem: http://dzialajlokalnie.pl/strefa-grantobiorcy/opowiedz/ (plik: muzyka w pracach konkursowych).

 WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
APLIKUJ O DOTACJĘ