WSTECZ :: Strona głównaAktualnościInneKonkurs Nasze Równać Szanse

Ogłaszamy Konkurs Nasze Równać Szanse

10 października 2018 16:00

W ramach konkursu można zgłaszać  prace graficzne i multimedialne w czterech kategoriach.

Celem konkursu jest zachęcenie organizacji i instytucji do promowania działań i sukcesów osiągniętych w projektach prowadzonych w ramach Programu „Równać Szanse 2017”, a dzięki temu – do zainteresowania innych osób, organizacji czy instytucji udziałem w Programie. 

W konkursie mogą wziąć udział organizacje, instytucje oraz grupy nieformalne, które otrzymały co najmniej jedną dotację w konkursach realizowanych w ramach Programu Równać Szanse 2017 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności:

 -Ogólnopolski Konkurs Grantowy;

- Regionalny Konkurs Grantowy;

- Projekty Modelowe - Publikacje;

- Projekty Modelowe – Replikacje;

- Fora lokalne I etap;

- Fora lokalne II etap;

- Konkurs Specjalny – 100-lecie niepodległości;

- Konkurs Młodzieżowych Liderów.

 

Forma złożonej w konkursie pracy może być dowolna, mogą to być:

- filmy,

- zdjęcia,

- prezentacje multimedialne,

- fotocasty i inne.

 

Zachęcamy do korzystania z tych form, które są dla aplikującej organizacji najbliższe. Zapraszamy również do skoncentrowania się na osobistych historiach ludzi, na pokazaniu zmian w podejściu do młodzieży w lokalnym środowisku, a także na wypromowaniu inicjatyw, które mogą być inspiracją dla innych społeczności.

 

Realizatorzy powinni pokazać, na czym polega sukces ich projektów oraz jakie pozytywne zmiany i korzyści wynikają z udziału w Programie Równać Szanse. Zależy nam, aby złożone prace zachęcały inne osoby, organizacje i grupy do udziału w konkursach i realizacji projektów w ramach programu.

Prace powinny mieścić się w jednej z poniższych kategorii:

Kategoria I – Ja po projekcie Równać Szanse;

Kategoria II – My i Nasze działania w Równać Szanse;

Kategoria III – Nasza organizacja/Nasze środowisko po Równać Szanse;

Kategoria IV – Absolwenci Równać Szanse.

 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone dotacjami do 4 000 zł.

 

Najważniejsze terminy:

10 października 2018 r. – ogłoszenie konkursu;

15 stycznia 2019 r. – termin zgłaszania prac konkursowych;

22 stycznia 2019 r. – ogłoszenie wyników konkursu;

4 lutego 2019 r. – termin przesyłania formularza nagrody;

4 marca 2019 r. – termin odesłania umowy dotacyjnej;

8 marca 2019 r. – termin wypłacenia nagrody;

1 marca – 31 sierpnia 2019 r. – możliwość wydatkowania nagrody;

1 października 2019 r. - termin złożenia raportu końcowego.

 

Pliki do pobrania:

Zasady konkursu
Karta zgłoszenia dla prezentacji zdjęć i plików multimedialnych (plik Word)
Przykładowa plansza końcowa dla plików multimedialnych
Instrukcja wysłania pracy konkursowej
Formularz przekazany organizacji po rozstrzygnięciu konkursu
Informację dotyczącą wykorzystania muzyki w filmach i prezentacjach z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa znajdą Państwo na stronie programu Działaj Lokalnie pod linkiem: http://dzialajlokalnie.pl/strefa-grantobiorcy/opowiedz/ (plik: muzyka w pracach konkursowych).

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
APLIKUJ O DOTACJĘ