WSTECZ :: Strona głównaAktualnościInneKomunikat w związku z sytuacją epidemiologiczną

Komunikat w związku z pandemią koronawirusa

11 marca 2020 12:43

W związku z pandemią koronawirusa w kraju, opierając się na decyzjach i zaleceniach instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwowe, a w szczególności zawieszeniu funkcjonowania placówek edukacyjnych i kulturalnych informujemy realizatorów projektów realizowanych w ramach Programu Równać Szanse co następuje:

1. Prosimy o zachowanie spokoju i nie uleganie panice, aby sytuacja odczuwalnego ogólnego zagrożenia nie wpływała nadmiernie na młodzież uczestniczącą w projektach.

2. Zalecamy by każdy koordynator indywidualnie podjął decyzję co do realizacji projektu, a w przypadku podjęcia decyzji o zmianach poinformował Fundację za pośrednictwem Panelu Wnioskodawcy (zakładka zmiany).

3. Zalecamy by w przypadku podjętych przez władze lokalne decyzji uniemożliwiających realizacją projektu w dłuższym terminie Koordynatorzy indywidualnie kontaktowali się z Fundacją celem omówienia sytuacji i podjęcia decyzji co do dalszej realizacji projektu.

4. Informujemy że odwołujemy wszystkie zaplanowane wizyty monitoringowe!

5. Prosimy o śledzenie strony internetowej Programu oraz mediów społecznościowych na wypadek pojawiania się kolejnych komunikatów.

Dodatkowo na podane przez Państwa adresy e-mail zostały wysłane wiadomości z informacjami dotyczącymi poszczególnych konkursów.
 

Zespół Programu Równać SzanseWIĘCEJ AKTUALNOŚCI
APLIKUJ O DOTACJĘ