WSTECZ :: Strona głównaO programieKalendarium

Kalendarium na rok 2020

1 STYCZNIA

Rozpoczęcie realizacji projektów Regionalnego Konkursu Grantowego

8 STYCZNIA

Ogłoszenie konkursu Projekty Modelowe - Upowszechnienie

15 STYCZNIA

Ogłoszenie naboru diagnoz w I etapie Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego

23 STYCZNIA

Ogłoszenie konkursu Nasze Równać Szanse

30 STYCZNIA

Ogłoszenie konkursu Dwa Tysiące w Dwa Miesiące

3 LUTY

Ogłoszenie konkursu Fora Lokalne i Fora Lokalne II

8 LUTY

Szkolenie "Jak przeprowadzić diagnozę w RS" - Gdańsk, Poznań

15 LUTY

Zakończenie naboru wniosków w konkursie Projekty Modelowe - Upowszechnianie

21 LUTY

Ogłoszenie wyników konkursu Projekty Modelowe - Upowszechnianie

21 LUTY

Termin składania wniosków w konkursie Nasze Równać Szanse

27 LUTY

Zakończenie naboru wniosków w konkursie Dwa Tysiące w Dwa Miesiące

29 LUTY

Szkolenie "Jak przeprowadzić diagnozę w RS" - Warszawa

2 MARCA

Ogłoszenie rekrutacji na szkolenie Młodzieżowych Liderów Programu RS

2 MARCA

Tremin złożenia raportu częściowego w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym

6-8 MARCA

Szkolenie dla koordynatorów Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego

6 MARCA

Ogłoszenie wyników konkursu Nasze Równać Szanse

10 MARCA

Zakończenie naboru wniosków w konkursach: Fora Lokalne i Fora Lokalne II

10 MARCA

Ogłoszenie wyników konkursu Dwa Tysiące w Dwa Miesiące

16 MARCA

Zakończenie naboru diagnoz w I etapie Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego

20 MARCA

Ogłoszenie wyników konkursów: Fora Lokalne i Fora Lokalne II

27 MARCA

Ogłoszenie wyników I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego

1 KWIETNIA

Rozpoczęcie realizacji projektów konkursu Nasze Równać Szanse

1 KWIETNIA

Rozpoczęcie realizacji Projektów Modelowych - Upowszechnienie

3-5 KWIETNIA

Szkolenie dla laureatów I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego

17 KWIETNIA

Zakończenie rekrutacji na szkolenie Młodzieżowych Liderów Programu RS

28 KWIETNIA

Ogłoszenie wyników rekrutacji na szkolenie Młodzieżowych Liderów Programu RS

1 MAJA

Rozpoczęcie realizacji projektów konkursów: Fora Lokalne i Fora Lokalne II

1 MAJA

Rozpoczęcie realizacji projektów konkursu Dwa Tysiące w Dwa Miesiące

10 MAJA

Zakończenie naboru wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym

22 MAJA

Ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego

5-7 CZERWCA

Szkolenie dla koordynatorów Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego

30 CZERWCA

Termin złożenia raportu częściowego projektów konkursów: Projekty Modelowe - Upowszechnaianie, Fora Lokalne i Fora Lokalne II

30 CZERWCA

Zakończenie realizacji projektów Regionalnego Konkursu Grantowego

1 LIPCA

Rozpoczęcie realizacji projektów Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego

6-11 LIPCA

Szkolenie Młodzieżowych Liderów Programu RS

13 LIPCA

Ogłoszenie konkursu Projekty Młodzieżowych Liderów Programu RS

14-15 LIPCA

Spotkanie Partnerów Regionalnych Programu RS

31 LIPCA

Termin złożenia raportu końcowego projektów Regionalnego Konkursu Grantowego

31 LIPCA

Zakończenie realizacji projektów konkursu Dwa Tysiące w Dwa Miesiące

31 LIPCA

Zakończenie realizacji projektów konkursu Nasze Równać Szanse

4 SIERPNIA

Ogłoszenie Regionalnego Konkursu Grantowego

3 SIEPRNIA

Zakończenie naboru wniosków w konkursie Projekty Młodzieżowych Liderów Programu RS

7 SIERPNIA

Ogłoszenie wyników konkursu Projekty Młodzieżowych Liderów Programu RS

17 SIERPNIA

Ogłoszenie naboru na szkolenie z nowoczesnych technologii dla realizatorów projektów RS

28-29 SIERPNIA

Spotkanie Młodzieżowych Liderów Programu RS

31 SIERPNIA

Termin złożenia raportu końcowego projektów konkursu Dwa Tysiące w Dwa Miesiące

31 SIERPNIA

Termin złożenia raportu końcowego projektów konkursu Nasze Równać Szanse

1 WRZEŚNIA

Rozpoczęcie realizacji projektów konkursu Projekty Młodzieżowych Liderów RS

19 WRZEŚNIA

Szkolenie "Jak napisać wniosek w RS?" - Białystok, Kraków, Poznań

23 WRZEŚNIA

Zakończenie naboru na szkolenie z nowoczesnych technologii dla realizatorów projektów RS

2-4 PAŹDZIERNIKA

Szkolenie z nowoczesnych technologii dla realizatorów projektów RS

8 PAŹDZIERNIKA

Zakończenie naboru wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym

23 -25 PAŹDZIERNIKA

Szkolenie dla koordynatorów Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego

31 PAŹDZIERNIKA

Zakończenie realizacji projektów konkursów: Projekty Modelowe - Upowszechnianie, Fora Lokalne i Fora Lokalne II, Projekty Młodzieżowych Liderów RS

6 LISTOPADA

Uroczystość 20-lecia Programu Równać Szanse

23 LISTOPADA

Ogłoszenie wyników w Regionalnym Konkursie Grantowym

30 LISTOPADA

Termin złożenia raportu końcowego projektów konkursow: Projekty Modelowe - Upowszechnianiech, Fora Lokalne i Fora Lokalne II, Projekty Młodzieżowych Liderów RS

30 LISTOPADA

Zakończenie realizacji projektów Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego

4-6 GRUDNIA

Szkolenie dla koordynatorów Regionalnego Konkursu Grantowego - Warszawa, Kraków

7 GRUDNIA

Termin złożenia raportu końcowego projektów Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego

11-13 GRUDNIA

Szkolenie dla koordynatorów Regionalnego Konkursu Grantowego - Warszawa, Poznań

APLIKUJ O DOTACJĘ


WIĘCEJ AKTUALNOŚCI