WSTECZ :: Strona głównaO programieKalendarium

Kalendarium na rok 2019

8 stycznia Ogłoszenie Konkursów Projekty Modelowe - Metoda oraz Projekty Modelowe - Upowszechnienie
11-13 stycznia  Szkolenie dla koordynatorów Regionalnego Konkursu Grantowego RS'2018
- Warszawa, Kraków
15 stycznia  Zakończenie naboru prac w Konkursie Nasze Równać Szanse
15 stycznia  Ogłoszenie naboru diagnoz w I etapie Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego RS'2019
18-20 stycznia Szkolenie dla koordynatorów Regionalnego Konkursu Grantowego RS'2018
- Warszawa, Poznań
22 stycznia Ogłoszenie wyników w Konkursie Nasze Równać Szanse
1 lutego Rozpoczęcie realizacji projektów w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego RS'2018
7 lutego Ogłoszenie Konkursu Fora Lokalne oraz Fora Lokalne II
9 lutego Szkolenie "Jak przeprowadzić diagnozę w RS?" - Lublin, Wrocław
11 lutego Zakończenie naboru wniosków w Konkursach Projekty Modelowe - Metoda oraz Projekty Modelowe - Upowszechnienie
16 lutego Szkolenie "Jak przeprowadzić diagnozę w RS?" - Kraków,  Poznań
19 lutego Ogłoszenie wyników Konkursów Projekty Modelowe - Metoda oraz Projekty Modelowe - Upowszechnienie
23 lutego Szkolenie "Jak przeprowadzić diagnozę w RS?" - Warszawa
1 marca Ogłoszenie rekrutacji na szkolenie Młodzieżowych Liderów Programu RS
4 marca Termin złożenia raportu częściowego w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym RS'2018
14 marca Zakończenie naboru diagnoz w I etapie Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego RS'2019
15-17 marca Szkolenie dla koordynatorów Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego RS'2018
18 marca Zakończenie naboru wniosków w Konkursach Fora Lokalne oraz Fora Lokalne II
25 marca Ogłoszenie wyników I etapu  Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego RS'2019
27 marca Ogłoszenie wyników Konkursów Fora Lokalne oraz Fora Lokalne II
31 marca Zakończenie realizacji projektów w Konkursie Ekologicznym
1 kwietnia Rozpoczęcie realizacji Projektów Modelowych - Metoda oraz Projektów Modelowych - Upowszechnienie
5-7 kwietnia Szkolenie dla laureatów I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego RS'2019
15 kwietnia Termin złożenia raportu końcowego w ramach Konkursu Ekologicznego
16 kwietnia Zakończenie rekrutacji na Szkolenie Młodzieżowych Liderów Programu RS
25 kwietnia Ogłoszenie wyników rekrutacji na szkolenie Młodzieżowych Liderów Programu RS
26-27 kwietnia Szkolenie dla zespołów redaktorskich w ramach Projekty Modelowe - Metoda 
1 maja Rozpoczęcie realizacji projektów Fora Lokalne RS
10 maja Zakończenie naboru wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym RS'2019
24 maja Ogłoszenie wyników w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym RS'2019
7-9 czerwca Szkolenie dla koordynatorów Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego RS'2019
27-28 czerwca Spotkanie Partnerów Lokalnych Programu RS
1 lipca Rozpoczęcie realizacji projektów w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego RS'2019
2 lipca Termin złożenia raportu częściowego Fora Lokalne II oraz Projekty Modelowe
7-12 lipca Szkolenie Młodzieżowych Liderów Programu RS
13 lipca Ogłoszenie Konkursu Projekty Młodzieżowych Liderów RS
1 sierpnia Ogłoszenie naboru na szkolenia z nowoczesnych technologii dla realizatorów projektów RS
6 sierpnia Zakończenie naboru wniosków w Konkursie Projekty Młodzieżowych Liderów RS
8 sierpnia Ogłoszenie Regionalnego Konkursu Grantowego RS'2019
9 sierpnia Ogłoszenie wyników w Konkursie Projekty Młodzieżowych Liderów RS
31 sierpnia Zakończenie realizacji projektów Regionalnego Konkursu Grantowego RS'2018
1 września Rozpoczęcie realizacji Projektów Młodzieżowych Liderów RS
14 września Szkolenie "Jak napisać wniosek w RS?" - Rzeszów, Warszawa, Wrocław
16 września Zakończenie naboru na szkolenia z nowoczesnych technologii dla realizatorów projektów RS
21 września Szkolenie "Jak napisać wniosek w RS?" -  Kraków, Poznań
27-29 września Szkolenie z nowoczesnych technologii dla realizatorów projektów RS
1 października Termin złożenia raportu końcowego projektów Regionalnego Konkursu Grantowego RS'2018
7 października Zakończenie naboru wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym RS'2019
25-27 października Szkolenie dla koordynatorów Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego RS'2018
31 października Zakończenie realizacji projektów w ramach konkursów - Projekty Modelowe, Fora Lokalne, Projekty Młodzieżowych Liderów RS
4 listopada Termin złożenia raportu końcowego w ramach konkursów - Projekty Modelowe, Fora Lokalne, Projekty Młodzieżowych Liderów RS
18 listopada Ogłoszenie wyników w Regionalnym Konkursie Grantowym RS'2019
30 listopada Zakończenie realizacji projektów Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego RS'2018
6-8 grudnia Szkolenie dla koordynatorów Regionalnego Konkursu Grantowego RS'2019
- Warszawa, Kraków
9 grudnia Termin złożenia raportu końcowego projektów Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego RS'2018
13-15 grudnia Szkolenie dla koordynatorów Regionalnego Konkursu Grantowego RS'2019
- Warszawa, Poznań
APLIKUJ O DOTACJĘ


WIĘCEJ AKTUALNOŚCI