WSTECZ :: Strona głównaO programieKalendarium

Kalendarium na rok 2017 

10 stycznia Ogłoszenie Konkursu na Projekty Modelowe RS'16
13-15 stycznia  Szkolenie dla koordynatorów Regionalnego Konkursu Grantowego RS'16 - Warszawa, Kraków
16 stycznia Ogłoszenie naboru diagnoz w I etapie Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego RS'17
20 - 22 stycznia Szkolenie dla koordynatorów Regionalnego Konkursu Grantowego RS'16 - Warszawa, Poznań
1 lutego Webinarium "Jak przeprowadzić diagnozę w RS?" - godz.16.00
10 lutego Zakończenie naboru wniosków w Konkursie Projekty Modelowe RS'16
11 lutego Szkolenia "Jak przeprowadzić diagnozę w RS?" - Łódź, Poznań
13 lutego Ogłoszenie Konkursu Fora Lokalne RS'16
17 lutego Ogłoszenie wyników Konkursu na Projekty Modelowe RS'16
18 lutego Szkolenia "Jak przeprowadzić diagnozę w RS?" - Kraków, Gdańsk
25 lutego Szkolenie "Jak przeprowadzić diagnozę w RS?" - Warszawa
1 marca Ogłoszenie naboru na szkolenie Młodzieżowych Liderów Programu RS
1 marca Webinarium "Jak przeprowadzić diagnozę w RS?" - godz.16.00
6 marca Termin złożenia raportu częściowego Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego RS'16
10 - 12 marca Szkolenie dla koordynatorów Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego RS'16
14 marca Zakończenie naboru diagnoz w I etapie Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego RS'17
16 marca Zakończenie naboru wniosków w Konkursie Fora Lokalne RS'16
24 marca Ogłoszenie wyników I etapu  Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego RS'17
27 marca Ogłoszenie wyników Konkursu Fora Lokalne RS'16
1 kwietnia Rozpoczęcie realizacji Projektów Modelowych RS'16
7-9 kwietnia Szkolenie dla laureatów I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego RS'17
18 kwietnia Zakończenie naboru na szkolenie Młodzieżowych Liderów Programu RS
21 - 22 kwietnia Szkolenie dla zespołów redaktorskich w ramach Projekty Modelowe RS'16
1 maja Rozpoczęcie realizacji Projektów Fora Lokalne RS'16
2 maja Ogłoszenie listy uczestników szkolenia  Młodzieżowych Liderów Programu RS
11 maja Zakończenie naboru wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym RS'17 
17 maja Opolska Konferencja Programu Równać Szanse
24 maja Ogłoszenie wyników w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym RS'17
2 - 4 czerwca Szkolenie dla koordynatorów Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego RS'17
8 czerwca Lubuska Konferencja Programu Równać Szanse
13 czerwca Podlaska Konferencja Programu Równać Szanse
20 czerwca Podkarpacka Konferencja Programu Równać Szanse
30 czerwca  Lokalne Forum Programu Równać Szanse w Pęgowie - Lokalne Forum - Razem dla Młodych w Gminie Oborniki Śląskie - organizowane  przez Fundację Znajdź Cel.
30 czerwca Termin złożenia raportu częściowego Fora Lokalne RS'16 - II etap
1 lipca Rozpoczęcie realizacji projektów Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego RS'17
2-9 lipca Szkolenie Młodzieżowych Liderów Programu RS
4 lipca Lokalne Forum Programu Równać Szanse w Łapczycy - A. Fycz Modrzewski „Takie Będą Rzeczypospolite, Jakie Ich Młodzieży Chowanie” - organizowane  przez Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni z siedzibą w Łapczycy
10 lipca Ogłoszenie Konkursu Projekty Młodzieżowych Liderów RS
28 lipca Zakończenie naboru wniosków w Konkursie Projekty Młodzieżowych Liderów RS
1 sierpnia Ogłoszenie naboru na szkolenia z nowoczesnych technologii dla realizatorów projektów RS
3 sierpnia Ogłoszenie wyników w Konkursie Projekty Młodzieżowych Liderów RS
16 sierpnia Ogłoszenie Regionalnego Konkursu Grantowego RS'17
31 sierpnia Zakończenie realizacji projektów Regionalnego Konkursu Grantowego RS'16
1 września Rozpoczęcie realizacji Projektów Młodzieżowych Liderów RS
9 września Lokalne Forum Programu Równać Szanse w Grzegorzewie - Młodzieżowe know-how! - organizowane  przez Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej
14 września Zakończenie naboru na szkolenia z nowoczesnych technologii dla realizatorów projektów RS
16 września  Szkolenia "Jak napisać wniosek w RS?" - Lublin, Warszawa, Gdańsk
19 września Lokalne Forum Programu Równać Szanse w Główczycach - Młodzi wiejscy - skazani na sukces? - organizowane przez Stowarzyszenie Gminne Wspieranie Inicjatyw Społecznych
20 września  Lokalne Forum Programu Równać Szanse w Tucznie - Czas na młodzież - organizowane  przez Stowarzyszenie Tuczno, Moje Małe Kujawy
21 września Lokalne Forum Programu Równać Szanse w Łopusznie - Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. O młodzieży i dla młodzieży z gminy Łopuszno - organizowane  przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Skała
22 września Lokalne Forum Programu Równać Szanse w Sławkowie - Dyskuteka - porozmawiajMY o młodzieży - organizowane  przez Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie
23 września Szkolenia "Jak napisać wniosek w RS?" - Kraków, Poznań
29 września - 1 października Szkolenie z nowoczesnych technologii dla realizatorów projektów RS
2 października Termin złożenia raportu końcowego w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego RS'16
3 października Lokalne Forum Programu Równać Szanse w Krobii - Z dala od aglomeracji. Szansa czy zagrożenie dla młodzieży? - organizowane  przez Stowarzyszenie Ziemia Krobska
6 - 8 października Szkolenie z nowoczesnych technologii dla realizatorów projektów RS
9 października Lokalne Forum Programu Równać Szanse w Złotoryi - Lokalne Forum Programu Równać Szanse - Młodzież w małym mieście: szanse i wyzwania II  - organizowane  przez Stowarzyszenie Nasze Rio
10 października Lokalne Forum Programu Równać Szanse w Rzepienniku Strzyżewskim - I co dalej? - organizowane  przez Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim z siedzibą w Rzepienniku Suchym
12 października Lokalne Forum Programu Równać Szanse w Kotlinie - My dla Młodych - Młodzi dla Nas - organizowane przez Stowarzyszenie Przyszłość Kotlina
13 października Lokalne Forum Programu Równać Szanse w Pleszewie - Młodzi współdecydują - organizowane przez Fundację Animacja
19 - 21 października Konferencja - Spotkanie Sieci Liderów RS
25 października Zakończenie naboru wniosków w  Regionalnym Konkursie Grantowym RS'17
27 października Lokalne Forum Programu Równać Szanse w Pozezdrzu - Pozezdrze oknem na świat - Gminną Bibliotekę Publiczną w Pozezdrzu
31 października Zakończenie realizacji projektów w ramach konkursów - Projekty Modelowe RS'16, Fora Lokalne RS'16, Projekty Młodzieżowych Liderów RS
3 - 5 listopada Szkolenie dla koordynatorów Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego RS'16
6 listopada Termin złożenia raportu końcowego w ramach konkursów - Projekty Modeloweh RS'16, Fora Lokalne RS'16, Projekty Młodzieżowych Liderów RS
30 listopada Zakończenie realizacji projektów Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego RS'16
4 grudnia Termin złożenia raportu końcowego Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego RS'16
12 grudnia Ogłoszenie wyników w Regionalnym Konkursie Grantowym RS'17

APLIKUJ O DOTACJĘ
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI