WSTECZ :: Strona głównaAktualnościInne2018_Ogłoszenie_Ekologiczny

Konkurs Ekologiczny RS - nabór wniosków przedłużony do jutra do godziny 12.00.

24 września 2018 11:00

W związku z awarią serwera na Home.pl temrmin składania wniosków w Konkursie Ekologicznym został przedłużony do 25 września do godziny 12-tej w południe.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które zachęcałyby młodych ludzi do poznania i angażowały do działań na rzecz środowiska przyrodniczego, promowały ekologię, prowadzenie kampanii na rzecz ochrony środowiska naturalnego, zwierząt, roślin, a także współpracę z lokalnymi organizacjami i instytucjami aktywnymi w obszarze ochrony przyrody i zwierząt.


O dotacje do 8 000 zł na projekty minimum 5-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 listopada 2018 r. i trwające do 31 marca 2019 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki z miejscowości do 20 000 mieszkańców.


Uwaga! Realizacja projektów lub start w innych konkursach Programu Równać Szanse nie wyklucza możliwości złożenia wniosku w ogłoszonym Konkursie Ekologicznym.


Uczestnikami projektów powinna być młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Cyklicznymi działaniami powinna zostać objęta grupa co najmniej 12 uczestników.


Uwaga! Młodzież z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych może stanowić max. 70% uczestników projektu.Poniżej zamieszczamy zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku do obejrzenia oraz link do formularza wniosku w systemie elektronicznym.

 

Zasady konkursu 
Wzór formularza wniosku (do obejrzenia)
Kryteria oceny merytorycznejZAPRASZAMY DO STARTU W KONKURSIE  
ZapiszWIĘCEJ AKTUALNOŚCI
APLIKUJ O DOTACJĘ