WSTECZ :: Strona głównaAktualnościInne2017 RKG_ogłoszenie

Regionalny Konkurs Grantowy RS 2017 - przedłużamy nabór do godziny 13:00!

16 sierpnia 2017 10:29


Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła
 
Regionalny Konkurs Grantowy
w ramach Programu "Równać Szanse 2017"
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Termin składania wniosków przedłużony o godzinę!
 25 października 2017 r., do godziny 13.00.
  Patronat medialny konkursu:Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem będzie rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2018 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.


Adresatami (beneficjentami) projektów powinna być młodzież w wieku od 13 do 19 lat  (uczniowie klas siódmych szkół podstawowych,  uczniowie szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.

Uwaga !!! Młodzież z klas siódmych szkół podstawowych może stanowić max. 50% uczestników projektu.


Termin składania wniosków upływa 25 października 2017 roku, o godzinie 12.00.

Poniżej zamieszczamy zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku do obejrzenia oraz link do formularza wniosku w systemie elektronicznym.

 

Zasady konkursu 

Wzór formularza wniosku (do obejrzenia)  

Kryteria oceny merytorycznej 

 

PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA FORMULARZA WNIOSKU PRZECZYTAJ INSTRUKCJE 

 


Przypominamy o zmianach w regulaminie Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego RS 2018

Konkurs realizowany jest we współpracy z czterema Partnerami Regionalnymi, którzy są odpowiedzialni za promocję konkursu, udzielanie informacji w swoich regionach oraz organizację i przeprowadzenie Regionalnych Komisji Grantowych.

Dotyczy województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA

19-300 Ełk, ul. Małeckich 3/30 U

Adres e-mailowy: rownacszanseelk@gmail.com, iwona@stopa.org.pl

tel: 608 305 766

 

Dotyczy województw: lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego

Stowarzyszenie Instytut Zachodni

60-792 Poznań, ul. Wojskowa 6/B7

Adres e-mailowy: rownacszanse@siz.poznan.pl

tel: 784 878 240

 

Dotyczy województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego

Fundacja Fundusz Lokalny SMK

37-416 Zbydniów

Adres e-mailowy: fundacjasmk@gmail.com

tel: 531 586 222

  

Dotyczy województw: opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego

Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia

45-082 Opole, ul. Barlickiego 5

Adres e-mailowy: rsz.tak@gmail.com

tel: 608511550, 602629994.ZapiszWIĘCEJ AKTUALNOŚCI
APLIKUJ O DOTACJĘ