WSTECZ :: Strona głównaAktualnościInne2018 OKG_FAQ

Ważne dla składających wnioski w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym

Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania dotyczące Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego:

 

1. Nasza organizacja działa na terenie dwóch powiatów, projekt chcemy realizować na terenie jednej miejscowości. Jaki obszar objąć diagnozą? 

Diagnozą obejmijcie gminę ewentualnie jedną miejscowość, w której będzie realizowany projekt.

 

2. Lokalna Grupa Działania, obejmująca swoim zasięgiem kilka sasiadujących ze sobą gmin, chce zrealizować projekt w jednej z nich. Jaki obszar terenu mamy objąć w diagnozie?

Diagnozą obejmijcie gminę, w której będzie realizowany projekt.

 

3. Kto może aplikować w konkursie?

  • Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje mające siedzibę i działające na terenach wiejskich i w małych miastach (do 20 000 mieszkańców),
  • Domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

 

4. Kto nie może aplikować w konkursie?

O dotację nie mogą ubiegać się organizacje, które aktualnie realizują projekty w ramach Programu Równać Szanse - Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2018 oraz Regionalny Konkurs Grantowy 2018; podmioty  mające siedzibę w miejscowościach powyżej 20 000 mieszkańców, nawet jeśli ich projekty zakładają działania na terenach wiejskich i w małych miastach do 20 000 mieszkańców.

 

5. Organizacja działa na terenie gminy miejsko - wiejskiej, w przyszłym projekcie chcemy prowadzić działania dla młodzieży mieszkajacej w mieście i trzech wsiach. Czy diagnozą mam objąć całą gminę? 

Tak. Diagnoza powinna obejmować obszar całej gminy miejsko - wiejskiej.

 

6. Kto może być uczestnikiem projektu?

Uczestnikami projektu mogą być młodzi ludzie w wieku od 13 do 19 lat  (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Cyklicznymi działaniami powinna zostać objęta grupa co najmniej 20 tych samych uczestników przez 15 miesięcy trwania projektu.

 

7. Czy terenowy oddział ogólnopolskiego stowarzyszenia może aplikować w Konkursie?

Nie, w konkursie mogą aplikować organizacje pozarządowe, których siedziba mieści się w miejscowościach do 20 000 mieszkańców.

 

8. Czy oprócz samej diagnozy Organizacje muszą wysłać jakieś inne dokumenty?

Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków znajdującego się na stronie www.rownacszanse.pl

 

9. Co wpisać do tabeli jeśli ktoś w ostatnim czasie nie dostał żadnej dotacji na działania?

W przypadku braku dotacji w ostatnim okresie działalności należy do tabeli wpisać: „Brak” lub „Nie dotyczy”, gdyż wszystkie kolumny formularza wniosku muszą zostać wypełnione.

 

10. Jaki jest minimalny okres trwania działań projektowych?

Działania projektowe powinny być realizowane nieprzerwanie przez 15-miesięcy, a rozpocząć się i zakończyć pomiędzy 1 lipca 2019 r. a 30 listopada 2020 r.

 

11. Czy szkolenie, obowiązkowe dla organizacji zakwalifikowanych do drugiego etapu, jest płatne?

Szkolenie dla organizacji jest bezpłatne. Organizacja pokrywa jedynie koszty podróży koordynatora do Warszawy.

 

12. Czy diagnozę może składać Uczniowski Klub Sportowy zarejestrowany w Starostwie? 

Tak, Uczniowskie Kluby Sportowe oraz Ludowe Zespoły Sportowe, jeśli są zarejestrowane w ewidencji Starosty, mają możliwość składania wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym.13. Czy diagnozę może składać Ochotnicza Straż Pożarna? 

Tak, Ochotnicze Straże Pożarne, posiadające wpis w KRS lub w ewidencji starosty, mają możliwość składania wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym.WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
APLIKUJ O DOTACJĘ