WSTECZ :: Strona głównaAktualnościLokalne foraRelacja z Lokalnego Forum w Rytwianach

Relacja z Lokalnego Forum w Rytwianach

8 października 2018 17:00

W poniedziałek 8 października w budynku Gminnego Centrum Kultury w Rytwianach odbyło się Lokalne Forum  Programu Równać Szanse "Otwarcie dla młodych". W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szkół, instytucji kultury, samorządu, OSP, stowarzyszeń oraz KGW działających na terenie gminy Rytwiany. Przybyłych gości powitał dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Rytwianach. Następnie głos zabrał  wójt  gminy Rytwiany, który wyraził podziękowanie dla organizatorów, jak również Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży za możliwość organizacji wydarzenia w naszej gminie. Następnie z ramienia Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży wystąpił kierownik programu Równać Szanse, Pan Artur Łęga. Przybliżył on ideę i zasady, jakimi kieruje się program Równać Szanse.


Pierwsza część spotkania poświęcona była  scharakteryzowaniu zasobów naszej gminy oraz stworzeniu portretu młodego człowieka. Okazało się, że jest bardzo dużo takich zasobów, tylko mały procent młodych ludzi z nich korzysta. Problemem jest też  komunikacja z młodzieżą i tu należy szukać rozwiązań, które będą zadowalające zarówno dla młodzieży, jak i dla organizacji oferujących zajęcia. Druga część spotkania służyła zaprezentowaniu dotychczasowych działań na rzecz młodych w naszej gminie. 

Wnioski, jakie wypłynęły z obydwu części Forum wskazują, że wiedza nas dorosłych na temat  młodzieży jest dość schematyczna. W burzliwej dyskusji, jaka się wywiązała się w czasie spotkania, wspólnie ustalono, że konieczne jest wspieranie młodzieży przez dorosłych, inspirowanie ich, a czasem lekkie popychanie do działania - przy jednoczesnym dawaniu im wolnej przestrzeni. Mamy nadzieję, że  materiały wypracowane na spotkaniu będą stanowiły ciekawą bazę do dalszej diagnozy młodzieży na terenie naszej gminy.  Taka diagnoza jest  bardzo potrzebna, żeby młodych dokładnie poznać i zrozumieć, a w konsekwencji lepiej ich  wspierać.

Gminne Centrum Kultury w RytwianachWIĘCEJ AKTUALNOŚCI
APLIKUJ O DOTACJĘ