WSTECZ :: Strona głównaAktualnościLokalne foraRelacja z Lokalnego Forum w Łopusznie

Relacja z Lokalnego Forum w Łopusznie

10 października 2018 15:56

10 października w Centrum Konferencyjnym Markiz w Łopusznie  odbyło się Lokalne Forum programu Równać Szanse. Organizatorami forum było Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Skała” wspólnie z łopuszańskimi  organizacjami pozarządowymi:  Stowarzyszenie „Kobiety Łopuszna” i  ŁKS Łopuszno.

 

W Forum tym uczestniczyło prawie 40-stu przedstawicieli szkół, stowarzyszeń, firm działających na terenie gminy Łopuszno, sołtysów, radnych, grup nieformalnych i Policji. Obecność swoją  zaznaczyli  i nadali rangę Forum: przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego p. Wiktor Kowalski, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kielcach Justyna Kasperek, Marian Jankowski  Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Radoszyce, Piotr Wójtowicz  przedstawiciel gminy Sadowie, Jerzy Adamiec  przedstawiciel  Rady Gminy  Łopuszno.

 

Forum rozpoczęło się wystąpieniem Artura Łęgi - przedstawiciela Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz koordynatora  programu Równać  Szanse, który przedstawił cele i założenia Forum Lokalnego oraz zasady programu Równać Szanse. Następnie Prezes Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych ,,Skała’’ - Mariusz Brelski, przedstawił wyniki diagnozy dotyczącej młodzieży gminy Łopuszno. Po przedstawieniu diagnozy uczestnicy forum rozpoczęli pracę warsztatową w 3 podgrupach nad 3 tematami:

- animacja czasu wolnego młodzieży,

- infrastruktura dla młodzieży,

- kadry, zasoby ludowe i organizacyjne.

 

Wypracowane wnioski zostały zaprezentowane w formie krótkich wystąpień. Zawierały one propozycje, zmiany i możliwość skorzystania z potencjału Gminy Łopuszno na potrzeby młodzieży.

 

Podsumowaniem było wypracowanie rekomendacji do dalszej współpracy między obecnymi na Forum instytucjami, samorządem, organizacjami pozarządowymi i firmami oraz polepszeniu komunikacji i przepływu informacji między nimi.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Skała"WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
APLIKUJ O DOTACJĘ